Liv Ingebjørg fikk 106 000 kroner i medlemsutbytte

Liv Ingebjørg Berntsen er en av AT Skogs medlemmer, som nylig fikk etterbetaling på tømmer. Selskapets overskudd i 2020 endte med utbetaling av 14 millioner kroner i medlemsutbytte.

– Dette kom overraskende på meg, sier operasjonssykepleieren som er bosatt i Gjerstad. Der overtok hun en familiegård på Østerholt i 2007. Da var hun 35 år. Det var egentlig en yngre bror som skulle overta, men da han ble syk måtte Liv Ingebjørg gjøre om på familiens planer.

Trives bedre og bedre

– Selv om det ikke var min plan å eie en gård med skog, trives vi bedre og bedre. Det har vært fint for barna å vokse opp på bygda. Vi liker å dra ut i skogen, plukke bær og sopp, gå tur og jobbe med ved, forklarer hun.

Sammen med samboeren driver hun jevnt med ved. De har begge jegerprøven og benytter skogen til jakt. Ofte ser de både hjort, rev, rådyr og elg på jordene.

– Etter at jeg fikk naboen til å ta brøytingen av veien, byttet jeg ut traktor med en ATV. Den er mye lettere for meg å bruke. Jeg har kjøpt henger og brøyteskjær til den. Jeg liker å jobbe med ved. Vi har vedfyringsanlegg i driftsbygningen, som bidrar til vannbåren varme. Å felle trær har jeg lært av faren min.

1740 fikk etterbetaling

Skogen er på 1300 mål. Den er driftet godt i flere generasjoner. Mye av den grenser til E18 og eiendommen er stadig involvert i utbyggingsplaner for motorveien.

Hun fikk hjelp fra AT Skog i 2020 til å utføre en større hogst i området som er planlagt til veiutbygging. For tømmeret Liv Ingebjørg solgte til AT Skog i 2020, har hun fått 12,77 kroner/m³ i etterbetaling.

1740 skogeiere har i gjennomsnitt fått 8000 kroner i etterbetaling for samhandel med AT Skog i 2020.

Hyggelig overraskelse

– Jeg var ikke klar over at jeg kunne få etterbetaling ved å selge tømmeret til AT Skog. Jeg leste i nyhetsbrevet at årsmøtet hadde vedtatt en etterbetaling av overskuddet. Det var veldig hyggelig å få 106 000 kroner som jeg ikke hadde regnet med. Nå har jeg kjøpt vedkløyver til ATV’en. Den kan jeg lett hekte med meg ut i skogen. Ferdig pakket vedsekk tar jeg med hjem igjen på hengeren. Enkelt og greit, sier Liv Ingebjørg Berntsen (50). Til våren skal hun plante mer der hogsten ble utført.

– Å være skogeier er ansvar, men også et privilegium. Jeg synes jeg er heldig som kan gjøre det jeg liker, som å felle trær, kløyve ved og bruke skogen til jakt og høsting.

Skrevet av Stine Solbakken
07/02/2023