Ny CEO i Viken AT Market

Styret i Viken AT Market har ansatt Kjersti Denver (35) som ny administrerende direktør i selskapet. 

Hun begynner i jobben 1. april og overtar etter Håkon H. Myhra, som har vært selskapets CEO siden oppstarten i 2016.

Viken AT Market AS er et salgs- og logistikkselskap for tømmer og flis til internasjonale kunder. I fjor eksporterte selskapet for første gang mer enn 1 million kubikkmeter med tømmer.

Naturlig steg videre

Kjersti Denver kommer fra jobben som logistikksjef i samme selskap, der ansvaret hennes har vært å planlegge og organisere rundt 220 skip årlig med tømmer til utenlandske kunder.

– Jeg kom fra jobb i oljebransjen da jeg begynte i Viken AT Market som forretningsanalytiker i 2018. Jeg kjenner selskapet veldig godt gjennom de to stillingene jeg hittil har hatt. Jeg har inngående kjennskap til driften, kundene og hvordan selskapet opererer. Da muligheten kom, var dette et naturlig steg videre for meg, sier Kjersti Denver.

– Viken AT Market er blitt mer og mer profesjonalisert og har jevn økning i volum og kunder. De to siste årene har vi hatt en utrolig vekst. Norsk tømmer er ettertraktet i utlandet og har et godt rykte. Hvordan vi drifter skogen vår på en bærekraftig måte legges merke til.

Nye markeder

– Som CEO vil jeg jobbe mer ut mot markedet og reise mer ut til kunder. Vi har to selgere som tar vare på de eksisterende kundene, men vi jobber også mot nye markeder. Vi har utrolig mange forespørsler fra nye kunder. Selskapet må også få ansatt en logistikksjef, sier den påtroppende CEO.

– Hva betyr det for deg å jobbe med et råstoff som tømmer?

– Jeg føler meg utrolig heldig som jobber med denne verdikjeden, der jeg har en interaksjon med alle aktørene om hvordan ting henger sammen. Jeg har hjerte og engasjement for Viken AT Market og er stolt av hva vi har fått til.

Hver tredje tømmerstokk

I dag eksporteres nesten hver tredje tømmerstokk til utenlandske kunder. Den største kunden er sagbruket Ilim Nordic Timber, som holder til i kystbyen Wismar i Tyskland. Og det meste av sagtømmeret til Baltikum, går til sagbruk i Latvia.

– Tidligere eksporterte vi mest massevirke, men nå er det mest sagtømmer. Det går fortsatt en del massevirke, for eksempel til Mercer i Tyskland og Södra og Billerud i Sverige, men etterspørselen etter norsk sagtømmer har økt betraktelig det siste halvannet året.

– I 2022 var 75 prosent av volumet til Viken AT Market sagtømmer. I tillegg leverer vi biovirke og flis, for eksempel til København, der flis brukes til å varme opp store deler av byen, forklarer Denver.

Havneterminalene Viken AT Market har brukt mest i år, er Alvim i Sarpsborg, Lierstranda ved Drammen, Larvik, Herre i Porsgrunn, Eydehavn i Arendal og Strømsvika i Mandal. Disse seks står for 86 prosent av aktiviteten. I tillegg har Viken AT Market avtale om tømmertransport fra 25 mindre havner på Vestlandet, som til sammen utgjør cirka 14 prosent av totalen.

FAKTA OM VIKEN AT MARKET

  • Eksportselskapet til AT Skog og Viken Skog
  • 4 ansatte
  • Omsetning i 2022: 950 millioner kroner
  • Hovedkontor i Hønefoss
  • Eies 50/50 av skogeiersamvirkene AT Skog og Viken Skog
Eivind Stenersen Fagerhus (til venstre), Håkon Helgerud Myhra, Kjersti Denver og Thomas Fillinger Hovde utgjør i dag Viken AT Market. Kjersti blir ny leder når Håkon begynner i AT Skog som forretningsutvikler fra 1. april.

Begge foto: Bjørn H. Pettersen/Viken Skog

Skrevet av Stine Solbakken
17/02/2023