Lukter det svidd, er Olav klar

– Jeg kan ikke være bekymret for at det skal begynne å brenne hele tiden, men jeg har det i bakhodet, sier skogsentreprenør Olav Straand i Kviteseid.

Han har stroppet fast hakke, stryker og dunk på skogsmaskinen. Forsikringsselskapet Skogbrand, som eies av 42 000 skogeiere, deler ut slukkeutstyr til rundt 900 skogsmaskiner i landet.

Oppdaget skogbrann

– Begynner det å brenne, er det viktig å bevare roen og først ringe brannvesenet, sier Olav.

Utstyret fra Skogbrand kan festes ved å sveise kroker på maskinen, henges opp på grinda eller stroppes fast.

– Jeg liker stropper, konkluderer Olav, som har med ett sett slukkeutstyr på lasteplanet i bilen og ett sett i skogsmaskinen. Han har ikke opplevd skogbrann på jobb, men en gang oppdaget han skogbrann på vei hjem.

– Da røyk det fra et område der det tidligere på dagen hadde blitt utført linjerydding. Skogeier og jeg startet slukkearbeidet, mens vi ventet på brannvesenet. Da knakk vi av bjørkekvister til å slukke med.

Sjekker om kvelden

Han er sjef i eget firma og kjører både hogstmaskin og lassbærer. Han vet hvor mye det kan gnistre når kjetting kjører over steingrunn. AT Skog gir beskjed om stans i hogsten når skogen er for tørr. I tillegg vurderer skogsmaskinførerne fortløpende risiko for skogbrann.

– Siden jeg jobber alene, kan jeg velge å hogge i uvær og kjører tømmeret ut med lassbæreren i finvær. Slik kan jeg unngå risiko selv om det er tørt. Jeg må sjekke og vurdere utfra området jeg hogger i. I utsatte perioder kjører jeg en tur tilbake om kvelden for å sjekke at det ikke er røyk eller lukt i hogstområdet.

– Jeg er skogeier selv, så jeg er veldig opptatt av å forebygge. Jeg har plassert ut vannkanne under et skogbrannskilt borti veien her. Jeg håper det får stå i fred. Terrenget jeg jobber i nå, er et mye besøkt turområde. Derfor er det viktig med informasjon og tilgjengelig utstyr, sier Olav.

Skognæringen tar ansvar

– 650 skogsmaskiner på Øst- og Sørlandet får brannslokkingsutstyr i år. Der er skogbrannfaren størst. Skognæringen tar ansvar for brannforebygging med denne beredskapspakken, som totalt koster 900 000 kroner, forklarer markedsdirektør Kjetil Løge i Skogbrand. Neste år er planen at 250 skogsmaskiner i Trøndelag mottar slukkeutstyr. Beredskapspakken, som består av 25 liters vanndunk, vannkanne med spredehode, brannstryker og hakke,  er satt sammen etter anbefaling fra brannvesenet.

 

FAKTA

Beredskapspakken fra Skogbrand

UTSTYR: 900 skogsmaskiner i Norge skal bli utstyrt med brannslokkingsutstyr.

MÅL: Redusere antall skogbranner, styrke samarbeidet mellom næring og beredskapsaktører og styrke næringens omdømme.

ÅRSAK: 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet.

STØRSTE SKOGBRANN: Frolandsbrannen i 2008 var den største norske skogbrannen etter krigen. Da brant 20 000 mål skog. Erstatningsutbetalingen fra Skogbrand var rundt 20 millioner kroner. Brannårsaken var gnister fra kjettinger på skogsmaskin.

Kilde: Skogbrand

Skrevet av Stine Solbakken
29/06/2017