Meld inn kandidater til kontrollkomiteen

Før AT Skogs ekstraordinære årsmøte 26. oktober 2023, inviterer valgkomitéen alle medlemmer til å foreslå kandidater til AT Skogs kontrollkomite.

Send forslag på kandidater til:

E-post: valgkomiteen@atskog.no

Frist: 25. september 2023 klokka 12.00.

Forslaget må inneholde navn, kontaktinformasjon og kandidatens CV.

Kandidaten må være forespurt.

Dette er valgkomiteen 2023:

Kristian Stray

Anne Bjørgunn Nordjore

Eli Bjorvatten

Margareth Ottesen Mjønes

Hans Kristian Lahus

Arnt Magne Paulen

Skrevet av Stine Solbakken
05/09/2023