Passerer 1,3 millioner planter i vest

Årets planting i Vestland og Rogaland setter rekord. Det er mange år siden skogeierne fikk satt så mye som 1,3 millioner planter i jorda.

– Det blir plantet mest om våren, forklarer skogkulturansvarlig i AT Skog i vest, Knut Anders Eknes.

1 030 000 blir plantet av AT Skog på oppdrag fra skogeierne i år. Resten, rundt 250 000 planter, skal skogeierne plante selv.

Skal plante etter hogst

– Skogeierne skal plante ny skog senest tre år etter hogst. Det er et krav i skogloven og i skogsertifiseringen. Årets planterekord skyldes at det er hogd mer skog de siste årene. Kommunene følger bedre med på om plantekravet blir oppfylt, forklarer Knut Anders.

I tillegg er det også et sjekkpunkt i AT Skog at plantebestilling blir avtalt samtidig med en kontrakt om hogst.

Les mer: Stell av skogen

Plantemisjonær

I Kvam kommune har skogsarbeideren Arnfinn Njuolla plantet for skogeiere siden 1992.

– Det er lite planting som blir utført av skogeierne selv, men jeg kjenner godt til de fleste skogeierne i kommunen etter mange års arbeid med skog og vei. Jeg misjonerer jevnt om skogbruk og tilbyr meg å ta jobben med å plante. Jeg driver også med ungskogpleie, sier Arnfinn (69).

I sitt tredje år som pensjonist, er det sjelden han sitter hjemme.

– Jobber ungdommen i senk

– Jeg vil heller plante i regnvær enn å sitte hjemme og gjøre ingenting. Jeg klarer 500 planter om dagen. Før kunne jeg klare minst 800. Jeg har god styrke og liker å røre meg. Ryggen har vært god. Jeg jobber ungdommen i senk og er ikke redd for å bli sliten og våt. Jeg er nok en utdøende rase, oppsummerer han.

AT Skog har avtale med firmaer, som utfører stell og planting av skog.

– Til høstplantingen er det fortsatt mulig å bestille planter, oppfordrer Knut Anders.

Ta kontakt: knut.anders.eknes@atskog.no

Skrevet av Stine Solbakken
01/09/2023