Millioner av kroner venter på skogeierne

Å få skogeierne til å stelle ungskogen sin noen år etter planting, viser seg å være en tung oppgave. Statsforvalteren i fire fylker lokker med potten full av friske tilskuddsmidler for 2023.

Fjorårets midler ble ikke brukt opp, så oppfordringen er klar – bestill ungskogpleie i dag og benytt deg av en meget god tilskuddsordning.

Kontakt oss om stell av ungskog: Din lokale skogbruksleder

Bestill her: Kontakt/bestilling

28 millioner kroner i tilskuddsmidler

Statsforvalteren i Vestland: 5 millioner kroner til skogkultur. De fleste kommuner i Vestland gir ganske høye tilskudd til ungskogpleie, historisk sett mellom 60 og 70 %, opplyser seniorrådgiver Torgrim Østgård.

Statsforvalteren i Rogaland: Nær 3 millioner kroner til skogkultur. De siste årene er ikke tilskuddsrammen brukt opp. Årlig utbetaling til ungskogpleie har vært mellom 300 000 – 600 000 kroner årlig. – Behovet er vesentlig større, så her er det bare å gi gass, oppfordrer fylkesskogmester Stein Bomo.   

Statsforvalteren i Agder: 10 millioner kroner til skogkultur. Det ser ut til at kommunene i Agder øker innsatsen i ungskogpleie og legger seg på en tilskuddsprosent på nær 50 %. – Kommunene og vi håper dette gir en ønsket effekt, og dermed gir ungskogpleien en «boost» i Agder, sier fagleder skog, Karl Gjermund Damli.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark: 9,6 millioner kroner til skogkultur. I år vil alle kommunene gi 40 % tilskudd til ungskogpleie, som er et høyt prioritert tiltak. Mer enn 90 % av tilskuddsmidlene de siste årene, er brukt til ungskogpleie. – Vi vil ha så høy aktivitet som mulig, presiserer seniorrådgiver Ingrid Knotten Haugberg.

Bilde: Seniorrådgiver Ingrid Knotten Haugberg hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på skogdag med blant andre skogbruksleder i AT Skog, Olav Inge Nordbø, høsten 2022.

Skrevet av Stine Solbakken
28/04/2023