Året i AT Skog i tekst og bilder

Årsrapporten er AT Skogs viktigste rapportering til styret og medlemmene.

Den gir en lettlest og god oversikt over økonomi, drift, eierskap og aktiviteter i AT Skog SA.

Du finner også en bildekavalkade med entreprenører, transportører og medlemmer vi møtte i fjor.

Les den her: Årsrapport 2022

Forsiden på årsrapporten viser skogeier Terje Lia i Vegårshei og sønnen Tellev under eksternrevisjonen av skogsdriften hans i juni 2022.

Skrevet av Stine Solbakken
14/04/2023