Millioner i utbytte og to nye fjes

Årets årsmøte i AT Skog ble et langt og godt møte med mange gode nyheter og engasjerte utsendinger.

AT Skog har 69 valgkretser og de valgte utsendingene fra disse deltok på det digitale årsmøtet 6. mai.

Les artikkel fra årsmøtet: Uåret som gikk helt fint ved bevisst arbeid

etterbetaler 12,90 kr/M³

Med vedtakene i årsmøte vil medlemmer som har levert tømmer gjennom AT Skog få utbetalt 15 millioner kroner, eller 12,9 kroner pr. leverte m³, for 2019.

Det ble vedtatt avsetning til medlemsutbytte på 14 millioner for leveranser i 2020, samt og avkastning på andelskapitalen på 4 millioner kroner. Til sammen utgjør dette 33 millioner kroner.

– Når AT Skog tjener penger, går dette tilbake til skogeierne. Det er hele poenget med samvirket, presiserte administrerende direktør Anders R. Øynes.

enstemmig vedtatt

Omsetningen i 2020 ble 974,1 millioner kroner. Driftsresultatet ble 0,9 millioner kroner, EBITDA 4,7 millioner kroner og resultat før skatt 41,8 millioner kroner. Årsmøtet vedtok styrets forslag til disponering av årets resultat for AT Skog SA. Det betyr forrentning av andelskapitalen med 4,00 mill. kroner (3 prosent), overføring til medlemskapitalkonti (medlemsutbytte) med 14,00 mill. kroner og 23,24 mill. kroner overføres til annen egenkapital.

På det digitale årsmøtet ble samtlige forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

aktiv eier i skogindustri

– 2020 var et år med usikkerhet, men endte bra for AT Skog med høyt volum, økte markedsandeler og et resultat i pluss som gir etterbetaling til medlemmene, oppsummerte styreleder Olav A Veum.

De siste fem månedene har styret i AT Skog realisert sin strategi om mer aktivt eierskap og engasjement i skogindustri. Telemarksbruket i Bø, Eikås sagbruk i Hægebostad og Hasås i Sandefjord er nå heleide selskap i AT Skog.

Samlet omsetter de tre selskapene for 540 millioner kroner. AT Skog har fått 140 nye medarbeidere.

investerer i ny industri

I tillegg investerer AT Skog i ny bærekraftig industri med oppbyggingen av skogsmelassefabrikk (sukkerstoff som utvinnes fra trevirke) på Tau i Rogaland.

AT Skog vil bli nest største eier av Norsk Skogsmelasse, som får et tømmerforbruk på 200 000 fm³ pr år. Fabrikken blir den første nyetableringen på 40 år av norsk industri som forbruker massevirke i denne størrelsesorden. Endelig investeringsbeslutning vil skje før sommeren.

Anders R. Øynes og Olav A. Veum fra sending i AT Studio tidligere i år.
2020 ble et år med høyt volum og resultat i pluss.
valgresultatet

Styreleder Olav Veum takket de to styremedlemmene, Gunn Brekka fra Arendal og Hølje Kr. Jore fra Notodden, for god og viktig innsats i styret etter at valgkomiteens innstilling fikk flest stemmer.

Bengt Drageset ble gjenvalgt som styremedlem og er nå nestleder i AT Skogs styre.

Ingebjørg Marie Landsverk og Dag Arthur Aasbø, med skogeiendommer i henholdsvis Notodden og Gjerstad, ble valg inn i styret for perioden 2021 til 2023. Aud Slettehaug er valgt til vara fram til 2023. Valgkomiteen fikk også to nye representanter.

AT Skogs nye styre

Styreleder: Olav A. Veum

Nestleder: Bengt Drageset

Styremedlemmer: Even Hedland, Åse Egeland, Birgit Eiken, Ingebjørg Marie Landsverk og Dag Arthur Aasbø

Styremedlemmer (ansatte): Hilde Haukom, Jon Bjarne Onsøien og Trond Saga

AT Skogs nye valgkomité

Leder: Åsta Midtbø

Nestleder: Odvar Eikeland

Medlemmer: Jakob Hammer, Sveinung Kjellemo, Anne Bjørgunn Nordjore og Kristian Stray

Ingebjørg Marie Landsverk
Dag Arthur Aasbø
Skrevet av Stine Solbakken
07/05/2021