– Min første tanke var å holde hodet kaldt

– Da samfunnet ble stengt ned 12. mars, spurte jeg meg selv hva som er viktigst.

– Liv og helse går alltid foran og var det første punktet i risikovurderingen. Det neste jeg tenkte var hvor mye skal vi iverksette før vi vet mer? Vi har forsøkt å opprettholde en så normal drift som mulig, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

Han har ansvaret for 80 ansatte. Rundt 120 skogsmaskinførere utfører hogstoppdrag for AT Skog. 65 tømmerbilsjåfører frakter tømmeret. Plutselig skjedde det dyptgripende endringer i samfunnet fra dag til dag. Mye ble svært usikkert.

Har pandemien påvirket AT Skog?

– Som virksomhet har ikke pandemien i seg selv påvirket oss, men restriksjonene som ble innført har vært merkbart. Spesielt i ansattes hverdag, men samtidig er vi vant til å jobbe selvstendig og desentralisert. Slik sett har vi håndtert hjemmekontor og klarer å opprettholde aktivitet og kravet til avstand på en naturlig måte.

– Skogbrukslederne kan fortsatt møte skogeierne med avstand. Over tid, hvis våre ansatte for eksempel blir syke eller satt i karantene, kan viruset også påvirke oss direkte. Ansatte i AT Skog har håndtert situasjonen på en veldig god måte.

Å finne balansen

– Noen skogsentreprenører måtte ta en pause fra påske. Vi håper at maskinene kommer i gang igjen så fort som mulig, men påvirkninger hos kundene påvirker også AT Skog. Det er viktig å erkjenne at vi er i et marked, som vi må tilpasse oss. Vår oppgave er å levere etterspurt volum til våre kunder. Vi kan ikke produsere mer tømmer en etterspørsel til enhver tid tilsier. Da bygger vi unødvendig lager og medfører at tømmerprisene vil gå ned.

– Dette kan oppleves krevende for våre samarbeidspartnere, men de skal aldri være redd for å ta kontakt med oss for løsninger. I AT Skog har vi tenkt veldig mye gjennom scenarioer om det verste som kan skje. Disse har vi løsninger på, men vi vil ikke dramatisere før vi må. AT Skog er beredt til å yte bistand til entreprenører med samarbeidsavtale hvis nødvendig. Da må situasjonen tilsi at det er behov for slik bistand.

Å se løsninger

– Situasjonen vi har opplevd i vår, har åpnet muligheter. Vi har gjort et stort sprang i bruk av digitale løsninger og hatt informasjonsmøter på Teams med entreprenører, transportører og ansatte. Det åpner for oppdatert og fortløpende info. Vi erfarer at det vi skriver i dag, kan være endret i morgen.

 Som leder har det vært viktig for meg å ikke skape utrygghet rundt virksomheten 

– Kommunikasjon under usikkerhet er krevende og da skal en være ekstra påpasselig med å anta noe frem i tid. For hva er gjeldende når? Vi lærer av det som skjer og skal gjøre jobben bedre på veien videre, oppsummerer Øynes.

Bekymring og framtidstro

–  Det som bekymrer meg er det europeiske markedet. 30 % av markedet vårt er eksport. Derfor er vi veldig sårbare for svingningene. I fjor var det billeangrep i Europa. Nå er det pandemi.

– En stor framtid ligger likevel fast tross den dramatiske starten på 2020. Slagordet vårt «Stolt fortid – stor framtid» står kanskje enda sterkere nå enn før pandemien. Vi har drevet med skog siden tidenes morgen, men skogbruket har vært utført på ulike måter. Tre blir viktigere og viktigere. Bærekraft, klima og miljø vil få en ny og sentral plass politisk og forretningsmessig.

Samvirke står sterkt

– Samvirkemodellen har en stor framvekst i hele verden. Vi ser det også i mindre skala. Folk har små samvirker ved å eie biler og hytter sammen. Samvirke handler om felles brukernytte og at en oppnår mer sammen enn hver for seg.

– AT Skog er en stor medlemsorganisasjon som mange medlemmer benytter. Vi skal ha årsmøte 11. mai, der vi kan melde om nok et rekordår og et godt økonomisk resultat for 2019.

Om fortsatt høy aktivitet

– Utfra markedsforholdene er det ingen grunn til å endre på aktivitetsnivået i skogen. Råvaren er etterspurt. Det er svært viktig at vi leverer til industrien, som igjen leverer til kundene. Å stikke hodet i sanden er ingen løsning. Nettopp nå er det viktig å holde hodet kaldt og se framover. Tømmerprisene må sees i et markedsperspektiv. Vi kan ikke spå om prisutvikling i dagens situasjon.

– Jeg vil oppfordre skogeierne til å drive et aktivt skogbruk med hogst, planting av ny skog og skogpleie. I organisasjonen opplever jeg ikke bekymring for arbeidsplasser eller framtida, slik mange andre bransjer opplever. Refleksjonen hos oss håper jeg blir at vi tross alt er privilegerte, avslutter Øynes.

 

Skrevet av Stine Solbakken
28/04/2020