Snøbrekkskader blir barkbillemat

Med vinter og mye tung snø, er det viktig å registrere de omfattende snøbrekkskadene.  

Flere områder på Østlandet er nå utsatt for snøbrekk. Selv uten vind knekker trærne som følge av den tunge vekten av snø. Skogeiere risikerer at trær velter med rot på grunn av manglende tele i bakken eller knekker på midten.

– Fjern skadde trær

Skogsjef i AT Skog, Knut Nesland, minner om at det er viktig å fjerne skadde trær så snart som mulig.

– Snøbrekk og skadde trær gir barkbillene gode overlevelses- og formeringsforhold så fort sola begynner å varme.

– Rydding av skogsbilveiene kan gjøres nå, slik at det er er fort gjort å felle og fjerne skadde trær når snøen smelter.

Meld inn til databasen for skogskader

– Vi er spesielt opptatt av at de omfattende snøbrekkskadene hittil i vinter blir registrert i databasene for skogskader.

– Dette har stor betydning for videre oppfølging av skogskadegjørere som kan øke på grunn av brekkskadene, sier seniorforsker Bjørn Økland ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Han oppfordrer kommuner, skogbruksledere og skogeiere til å benytte rapporteringsfunksjonen.

Du finner den her: Registrering av skogskader

Rapportering er viktig for at NIBIO skal følge opp skadeutviklingen i vårt område og spesielt overvåke utviklingen i bestandene av ulike barkbiller.

Noen kommuner i Agder, Oslo og Viken, Telemark og Innlandet har vært spesielt hardt rammet av brekkskader.

Hvordan forebygge snøbrekk

– Tips til skogeierne for å forebygge snøbrekk, er å utføre ungskogpleie tidlig og gjerne i flere omganger, sier Nesland.

– Det er også viktig at framtidstrærne som skogeierne vil satse på videre, har jevne kroner. Det skal lite til før vektforskjellen gjør at treet knekker.

Skrevet av Stine Solbakken
28/01/2021