– Nå får det grønne skiftet innhold

Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for bioøkonomi denne våren. Statsministeren har nå mottatt en rekke innspill til planen fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), der blant andre skognæringen har deltatt i arbeidet representert ved Skogeierforbundet.

– Det ligger et stort potensiale i den norske skogen, som vil være avgjørende når vi i framtiden skal utnytte mer biomasse, sier Erna Solberg til nettstedet skog.no. Styreleder i AT Skog, Olav Veum, har vært skognæringens representant i bioøkonomiutvalget.

– I denne utviklingsplanen peker vi på mulighetene med bioøkonomi. Skogsektoren har et kjempestort potensiale sammen med jord og hav.  Det er spennende og gledelig at skognæringen får så stor plass i utviklingspunktene, som proteiner til fôr basert på skog, bygg i tre og som brensel og drivstoff. Skogen er med i en nasjonal agenda. Det viser at det grønne skiftet nå får innhold og blir mer enn en sektorinteresse. Det har vi ventet på en stund, oppsummerer Olav Veum.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og fiskeriminister Per Sandberg var også til stede under overrekkelsen fredag. Rapporten skal blant annet synliggjøre behovet for et sterkt samarbeid mellom grønne og blå næringer i Norge, som for eksempel bruk av tømmer for produksjon av fôringredienser til oppdrettsnæringen.

– Norge har ressursene som skal til for å ta en ledende posisjon. Den muligheten bør vi ta. Denne planen viser at bioøkonomi kan bli en ny og viktig næring for Norge, på lik linje med det oljeindustrien har vært i flere tiår, sier Veum.

Skrevet av Stine Solbakken
12/03/2016