Norsk skogrydding søker prosjektleder

Vårt datterselskap søker etter ny kollega. Søknadsfrist er 25. juli.

Norsk Skogrydding AS er et etablert selskap innen linje- og traserydding av skog, samt tilhørende tjenester. Norsk Skogrydding er eid av AT Skog Invest (50 %) og Viken Skog (50 %).

Selskapet har hatt sterk vekst det siste året og årlig omsetning foregående år økte til ca. 130 mill. Norsk Skogrydding sysselsetter årlig 55 årsverk fast ansatte og sesong ansatte.

Selskapet har sitt hovedkontor i Drangedal og avdelingskontor på Elverum.

Søk her: finn.no

Skrevet av Maren Rønning
03/07/2024