Ny vår for 3 millioner planter

De er frosne og har ligget i dvale siden desember. Nå skal skogplantene tines opp og slå rot i vårvarm jord.

Driftsleder Rune Eika hos Norgesplanter i Midt-Telemark har 37 års erfaring med skogplanter. Etterspørselen etter skogplanter har økt hvert år i takt med økt hogst.

Økt med 300 000 planter

– I fjor økte vi produksjonen på Gvarv med 6000 brett, som tilsvarer nesten 300 000 planter. Vi skal levere 3 millioner i vår. I tillegg kommer høstplantingen med cirka 750 000 planter, forklarer Rune.

Dette er bare en liten del av plantene, som Rune Eika (til v) og Even Nordbø skal tine opp de neste ukene.

Plantesesongen er i gang

Norgesplanter har også en avdeling på Hokksund. Totalt produserer Norgesplanter over 10 millioner skogplanter, som skal ut til ulike høydelag. Der det er vårlig nok til å starte med plantingen tidlig, er sør-vest i Agder. Der kan plantingen begynne allerede denne uka.

Vinterdvale i minus 3

Plantene som skal sørover er tatt ut av lageret, der de har blitt oppbevart i minus 3 grader siden desember. Før de ble lagt i dvale, har plantene bak seg en vekstsesong på friland. Deretter er de hentet inn til sortering, pakking i bunter og insektbehandling før vekstpause i det mørke og kalde plantelageret.

– Pass på plantene

– Planter for de laveste høydelagene tines opp først. Det er der plantesesongen begynner nå. Planter er levende og må behandles deretter, minner Rune om.

På plantelagrene henter skogeierne de bestilte plantene. Da er det tre viktige huskeregler for at de 2-årige plantene skal overleve.

  • Dekk til plantene under transport så de får beskyttelse for vær og vind
  • Få plantene raskt i jorda etter at de er hentet ut fra lageret
  • Blir plantene liggende noen dager på vent, så oppbevar i skyggen – ikke legg dem mørkt

Planteproduksjon siden 1915

– Det blir noen runder med opptining, konstaterer Even Nordbø, som er fagarbeider hos Norgesplanter på femte året. Når plantene har tinet, kjøres de inn på kjøl der de oppbevares i pluss 1 grader.

Rune og Even håndterer hele den vårlige prosessen med opptining og utlevering. På høsten får de selskap av 12 – 15 sesongarbeidere, som hjelper til med å hente inn plantene fra friland og pakke alt i bunter og kasser. Produksjonen av skogplanter har blitt utført på Gvarv siden 1915.

– Dette er trolig Midt-Telemarks eldste bedrift, sier Rune.

Den beste tiden

– Det artigste med denne jobben er planteproduksjonen, er begge enige om. Det er perioden fra mai til begynnelsen av oktober.

– Da jobber vi med gartnerdelen, der vi følger med på spiring, ser at kvaliteten blir god og passer på at ting skjer til rett tid.

Se plantesending i AT Studio: Plantetips med skogsjef Knut

Skrevet av Stine Solbakken
30/03/2022