Nyttig info til regnskapsfører og skogeier

AT Skog jobber for tiden med ny Min side. Fram til 18. januar er økonomisk informasjon utilgjengelig i Min side.

Vi beklager ulempen dette medfører.

Fra 18. januar vil virkesoppgjør, kontoutskrifter og mesteparten av fakturaene være tilgjengelige. Videre fremover vil det bli lagt ut ytterligere dokumenter fortløpende.

Årsoppgave over andelsinnskudd og medlemskapitalkonto per 31.12.22 og Oppgave over medlemsutbytte, blir publisert i Min side i månedsskiftet januar/februar. 

Akkumulert tømmeroppgave for 2022 sendes i disse dager til skogeierne per brev.

Takk for din tålmodighet!

Skrevet av Stine Solbakken
10/01/2023