Forespørsel om vedtømmer

Jente legger en vedkubbe inn i ovnen

For tiden er etterspørselen på vedtømmer langt større enn det AT Skog klarer å levere.

Det er mange som ønsker å kjøpe ved. Fyll ut skjemaet under for å settes på venteliste.

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
01/08/2023