Per Olavs tips for en sunn skog

– Det er ikke tvil om at tynning lønner seg, sier den erfarne skogsentreprenøren Per Olav Næss. Han fjerner dårlige trær med en imponerende presisjon.

Stor vekstøkning

– Med trebor har vi sjekket vekstøkningen i stammen 9 år etter tynning. Da har trærne vokst like mye på 9 år, som de har brukt 18 år på tidligere, forklarer Per Olav, som er en av AT Skogs faste entreprenører.  Han har ukependlet og bodd i campingvogn siden 1990. Faren til Per Olav etablerte firmaet i 1975. Næss AS har i dag 6 ansatte og over 30 års erfaring med tynning av skog.

– Noe av sjarmen med denne jobben, er å lese skogens sunnhet og vurdere hva som må fjernes. Noen år etter tynning, er det tydelig å se hvor sunn og grønn skogen er blitt, sier tynningseksperten, som mener AT Skog er flinke til å gjøre tynning bærekraftig.

– Spesielt det siste året har sortimentet blitt tilpasset markedet slik at det blir økonomi i tynningen for skogeieren og for oss.

Gir gode sagtømmerlengder

– Grønn krone er tegn på godt næringsopptak, godt rotsystem og dermed styrke mot vær og vind. En grønn og symmetrisk krone vil normalt gi sagtømmerlengder, som også gir den beste prisen. Med kranen kan jeg jobbe 10 meter ut til hver side.

– Jeg kommer meg fram i naturlige åpninger i skogen og kjører der jeg allerede har fjernet trær, forklarer Per Olav om hvordan han tynner samtidig som han skåner framtidstrærne.

Han legger kvistene foran maskinen for å beskytte røttene i skogbunnen. Der han ikke kommer til, må han felle trærne med motorsag.

– Skogeiere tynner for lite

– I Agder er det skikkelig trøkk på tynning for tiden. Jeg vil skryte av skogbruksleder Trond Saga i AT Skog for at han er så ivrig etter tynning. Han er flink til å ta med skogeierne ut og forklare hvor viktig dette er. Vi utfyller hverandre veldig godt. Skogeiere flest tynner altfor lite skog. I 2008 hadde vårt firma mellom 25 000 og 30 000 kubikk årlig bare i Notodden. Nå tynner vi rundt 8000 kubikk i året i hele AT Skog, forklarer Per Olav.

– Jeg vil oppfordre skogeiere om å gå sammen om planlegging av tynning for å oppnå mer lønnsom drift, sier skogbruksleder Trond Saga.

– Jeg tynner skogen for å få fram mer kvalitetstømmer, forklarer Tore Kateraas i Åmli, som er skogeieren Næss utfører tynning for.

– Jeg vil få bort trær av dårlig kvalitet. Jeg har nok ingen fortjeneste på selve tynningsdrifta, men håper på god pris og etterspørsel etter kvalitetstømmer den dagen jeg skal hogge.

Kontakt oss om tynning: Finn din skogbruksleder

 

FAKTA

Tynning

HVORFOR TYNNE: De beste trærne, også kalt framtidstrær, får bedre plass, mer lys og mer næring til å vokse seg store. Konkurrerende trær av dårlig kvalitet fjernes.

SALGBART: Tynning kan bli skogeiers første anledning til inntekter fra en skogbestand. Tømmeret sorteres og selges i ulike sortiment.

AVTALER: AT Skog har avtale med dyktige entreprenører, som utfører tynning.

PRIS: Prisen ligger mellom 210 og 250 kroner per kubikk. Om skogen har fått pleie i tidligere år, er avgjørende for tynningsprisen.

SESONG: Tynning kan utføres hele året, men gran bør vente til vintersesongen på grunn av fare for rotsoppangrep. Tynning utføres helst på skog fra 10 til 15 meter høyde.

Skrevet av Stine Solbakken
29/08/2016