130 maskinførere på miljøkurs

 

Denne uka har kurslederen fra Skogkurs frisket opp de siste miljøkravene før, under og etter hogst for skogsentreprenører og ansatte i AT Skog. 130 maskinførere har oppdatert seg i ny Norsk PEFC Skogstandard.

Under den årlige revisjonen i AT Skog i fjor, fikk bedriften ingen avvik. I høst er det tid for revisjon igjen. På skogkurset deltok også 20 ansatte fra AT Skog, som jobber ute i felt med skogeiere og entreprenører.

– Gode retningslinjer

– Skogstandarden er kjøreregler, som skaper trygghet. De er målbare og er gode retningslinjer for dem som jobber ute i skogen. Vi utfører hogsten forsvarlig, grundig og bærekraftig. I praktisk arbeid må entreprenørene av og til jobbe ut fra skjønn. Da er det godt at vi har skogstandarden i bunn, forklarer Ann Kristin Lunde, som er AT Skogs kvalitet, miljø og HMS koordinator.

 

– Alle plumper uti av og til. Det er feil vi lærer av, sier Øvergård. Han opplevde kursdeltakerne i AT Skog som engasjerte med mange gode spørsmål.

– En god regel hvis man er i tvil ute i felt, er å dokumentere hva du så og hva du vurderte underveis. Bilder er en enkel og god dokumentasjon, anbefaler Lunde.

 

– Samarbeidet med Riksantikvaren om kulturminner, er veldig godt. Grunnlaget ligger i god dokumentasjon og en telefon ekstra hvis dere er i tvil, presiserer Øvergård til skogsarbeiderne.

Skogeiere som skal drifte skogen selv, firma som jobber på oppdrag for AT Skog og ansatte i AT Skog følger Norsk PEFC Skogstandard. Kunnskap friskes jevnlig opp. Kursdagene er obligatoriske.

Skrevet av Stine Solbakken
26/08/2016