Planter skog for Olaus (1)

– Jeg fikk lyst til å være bonde, sier Henriette Sunde, som har kjøpt et småbruk i Jølster i Sunnfjord.

– Jeg kjøpte gården alene i 2014. Det er ikke lett å finne en gård for salg med skogeiendom, men faren min fikk vite om muligheten. Jeg er oppvokst i nærheten, forklarer Henriette, som driver med sau og omsorgstjenesten Inn på tunet.

I fjøset har hun 88 sauer. Lammingen starter i midten av april.

Planter nytt i år

I 2018 fikk hun utført hogst på eiendommen med hjelp av skogbruksleder Torgrim Østgård. Han er kontaktpersonen i AT Skog for planlegging av hogst og rådgivning om stell av skogen i Sunnfjord og andre nærliggende kommuner.

Hos Henriette ble det hogd 1200 kubikk tømmer. I sommer skal hun derfor plante ny skog.

– Det ble mer tømmer enn jeg hadde trodd. Hvis jeg ikke hadde hogd skogen, hadde jeg ikke hatt de pengene til investeringer. Jeg sitter igjen med en god sum.

Planla først sauebeite

– Først tenkte jeg at det hogde området skulle bli til beite for sauene, men jeg har nok av beite. Nå tenker jeg at det er kjekt for framtidige generasjoner at jeg planter ny skog, sier skogeieren og hjelper sønnen Olaus (1) opp til bordet, der småkakene frister.

Oppkalt etter forrige gårdeier

– Olaus er oppkalt etter han som bodde på denne gården for 150 år siden. Den forrige eieren hadde bygd en skogsbilvei og hadde planer om å hogge, men så ble det ikke noe av. Skogen jeg eier er fordelt på tre eiendommer, forklarer Henriette.

Det er lett å se skoggrensene på Vestlandet, for trærne er plantet i tydelig definerte parseller oppover liene.

– Skogen jeg eier er plantet i ulike tidsperioder, så det har bodd en aktiv skogbruker på gården. Neste gang jeg kan bestille hogst, er om 10 til 15 år. Og trærne jeg planter i år, kan Olaus hogge.

Skal hogges med hensyn

Henriette er opptatt av biologisk mangfold i skogen og at det hogges med hensyn.

– Gran er kanskje ikke så populær for den vokser voldsomt på Vestlandet, men vi har kontroll på hvor den vokser.

– Jeg er aktiv i fylkesstyret i Sogn og Fjordane bondelag og det provoserer meg voldsomt at ikke skogen skal regnes inn i gårdens klimaregnskap. Skogen binder jo CO₂. Jeg har tenkt mer på hvor viktig det er med CO₂ binding enn selve tømmerverdien når jeg velger å plante.

– Jeg tror vi er i en god trend og at bevisstheten rundt klima og skog er økende. Nå får også landbruket støtte fra Innovasjon Norge til å bygge fjøs i tre. Det er veldig bra, oppsummerer Henriette Sunde.

Skrevet av Stine Solbakken
24/03/2020