Kan du hjelpe Peder med furu?

Peder Nernæs driver Hordatre AS, som jevnlig leverer spesialtømmer til restaurering av Bryggen i Bergen.

Nå har han behov for 80 kubikk med furu. Dette virket må ha 80 prosent kjerneved og være hogd manuelt.

Skal du drive hogst i kommunene Kvam, Kvinnherad, Bjørnafjorden, Samnanger, Bergen, Tysnes, Ullensvang, Ulvik eller Voss, ønsker AT Skog å kjøpe manuelt hogd furu i små dimensjoner.

Kravet

Minimum topp: 13 cm

Maks rot: cirka 20 cm

Lengde: 3,5 til 6,6 meter

Krok: Maks 1,5 cm pilhøyde per meter

Minst 15 kubikk

Hordatre barker tømmeret manuelt og legger det i sjøen for naturlig impregnering.

I restaureringsarbeidet på Bryggen skal tømmeret benyttes som underlag for bygningene.

Minstekvantum som kan leveres er 15 kubikk. AT Skog tilbyr god pris.

Kontakt Per Eivind Rekve for detaljer: 958 38 565/ per.rekve@atskog.no

 

Foto: Riksantikvaren

Skrevet av Stine Solbakken
14/01/2021