Stor valgdeltakelse i AT Skogs valg – her finner du resultatet

Etter gjennomført valg i AT Skog, kan du se hvem som ble valgt som utsending og vara fra din valgkrets.

Valget som ble gjennomført i starten av april, endte med den beste valgdeltakelsen i nyere tid. I alt 1622 medlemmer har deltatt i valget 2024, noe som utgjør 18,6% av medlemsmassen. I 2023 deltok 1012 medlemmer.

Valgresultatet er tilgjengelig i Min side for medlemmer i AT Skog.

Du finner protokoll fra valget her: Min side

I denne protokollen vises resultatet fra avstemmingene i sju saker om vedtektsendringer, samt oversikt over valgte utsendinger og varautsendinger fra AT Skogs 68 valgkretser.

Årsmøtet i AT Skog SA 7. mai vil bli direktesendt. Medlemmer kan følge årsmøtet. Link til denne muligheten vil bli tilgjengelig i Min side på årsmøtedagen.

Skrevet av Stine Solbakken
12/04/2024