Rekordår i AT Skog

AT Skog oppnådde solide resultater i 2018, til tross for store klimautfordringer som snøkaos, flom, tørke og skogbrannfare.

Samarbeid, god planlegging og et godt marked for tømmer har bidratt til dette.

AT Skogs foreløpige driftsresultat ble i 2018 15 millioner kroner og foreløpig resultat før skatt endte på 20 millioner kroner.

Historisk høyt volum

Aktiviteten i skogen resulterte i det høyeste omsetningsvolumet i AT Skogs historie med 1 080 000 m3.

Gjennom året er det allerede utbetalt til sammen cirka 20 millioner kroner i pristillegg til medlemmer, som har levert tømmer gjennom AT Skog i 2018.

Styret foreslår at medlemmene skal få ytterligere 25 millioner kroner som etterbetaling på sine leveranser gjennom AT Skog fra etterbetalingsfondet.

Fordelingen skjer etter hvert enkelt medlems levert tømmervolum siste 3 år (fra 2016 til 2018).

Felleskapet er viktig

– Dette viser viktigheten av felleskapet. Når resultatet blir godt, kommer det medlemmene til gode. Det skal lønne seg å levere tømmer gjennom AT Skog, sier en fornøyd styreleder Olav A. Veum.

AT Skog hadde driftsinntekter i 2018 på om lag 770 millioner kroner. Dette er en økning på 12 % sammenlignet med fjoråret.

Økningen kommer som følge av høyere volum og økte markedspriser.

Stor interesse for hogst

– Vi legger bak oss ett år med rekord i omsatt tømmervolum og i sum et svært godt økonomisk resultat, sier adm. dir. Anders R. Øynes.

Interessen for hogst har holdt seg gjennom året og kontraktsmassen ved utgangen av 2018 er høy. Det ligger derfor til rette for ytterligere vekst i 2019.

For ytterligere informasjon kontakt: 

Styreleder Olav A. Veum 901 38 988 eller adm. dir. Anders R. Øynes 905 78 288.

Bildetekst: Bak fra v. styremedlemmene Gunn Haga Brekka, Hølje Kr. Jore og Åse Egeland, adm. dir. Anders R. Øynes og styreleder Olav A. Veum. Foran fra v. styremedlemmene Hilde Haukom, Trond Saga og Even Hedland.

 

Skrevet av Stine Solbakken
13/02/2019