Sagbruk etterspør eik og osp

Etterspørselen etter sagtømmer av lauvtre øker. I samarbeid med våre kunder, har AT Skog etablert mottak for sagtømmer av eik og osp.

AT Skog kjenner til mange skogeiere som ønsker å levere partier med skurbart virke av eik og osp. Ask kan også felles og omsettes hvis det kan dokumenteres sykdom på treet. Frisk ask er rødlistet og skal ikke omsettes.

Eksempel på ask med sykdom der greinene er døde.

Mottak for sagtømmer av lauvtre er nå etablert på Herre i Bamble, Eydehavn i Arendal og Strømsvika i Mandal.

Utfordringen med sagtømmer av lauv, er å finne nok volum av tilfredsstillende kvalitet til å fylle et tømmerbillass og unngå minstepartitillegg. Det er samtidig lite tilfredsstillende for skogeiere å legge fint skurbart lauvtømmer i haugen for biovirke eller vedtømmer.

På de nevnte terminalene kan skogeierne levere mindre volum med lauv sagtømmer enn 15 m³ uten å betale minstepartitillegg. Forutsetningen for dette er at skogeieren har annet tømmer for levering til kai, som transportørene kan fylle opp lasset med.

Leveranser fra skogeiere i Telemark til Viken AT Market

Mottak er terminalen på Herre – leveransen kan samlastes med gran og furu massevirke og palletømmer til Ilim.

Sortiment 660 eik sagtømmer sams

Pris til skogeier: 750 kr/m³

Lengde: 3 m (+/- 10 cm)

Diameter: Min 20 cm, max 90 cm (max 25 % av volumet under 25 cm ub)

Sortiment 440 osp sagtømmer

Pris til skogeier: 500 kr/m³

Lengde: 3 m (+/- 10 cm)

Diameter: Min 22 cm, max 90 cm 

Sortiment 617 ask sagtømmer             

Pris til skogeier: 650 kr/m³

Lengde: 3 m (+/- 10 cm)

Diameter: Min 20 cm, max 90 cm 

Leveranser fra skogeiere i Agder til Hamran Lauvtre AS

Mottak er terminalen i Eydehavn – kan samlastes med biovirke og palletømmer til Ilim

Mottak er terminalen i Strømsvika – kan samlastes med gran massevirke og palletømmer/sagtømmer til Ilim

Sortiment 620 eik sagtømmer sams     

Pris til skogeier: 750 kr/m³

Lengde: 3,10 og 4,50 m (- 0/+ 15 cm)

Diameter: Min 20 cm, max 90 cm  (max 25 % av volumet under 25 cm ub)

Detaljert kravspesifikasjon og apteringsinstruks på lauv sagtømmer til de ulike kjøperne, blir sendt fra AT Skog når skogeier har sendt inn tømmerinnmelding.

Skrevet av Stine Solbakken
02/03/2023