Utslippsfrie bulkskip kan frakte tømmer fra 2025

Verdens første bulkskip med ammoniakk på tanken, kan seile langs norskekysten om vel to år – om alt går etter planen.

Viken AT Market, som er eksportselskapet til AT Skog og Viken Skog, har en sentral rolle i prosjektet.

– Viken AT Market er en av åtte vareeiere, som bidrar til å realisere dette prosjektet. Hele verdikjeden bidrar, fra teknologi i fuel og skipsdesign til rederi og vareeiere, sier administrerende direktør Kjersti Denver.

Skipsbygging kan skje i år

Det franske klassifiseringsselskapet Bureau Veritas har nylig gitt en prinsippgodkjennelse av skipets teknologi. Dermed kan byggingen av det første bulkskipet begynne i løpet av året, melder Aftenposten.

Slik ser rederiet for seg at det første skipet kan se ut. Illustrasjon: Viridis Bulk Carriers

– Godkjennelsen bidrar til å gi dette prosjektet den tilliten det trenger, uttaler Herman Spilker, avdelingsdirektør i Bureau Veritas. Det er det norskeide rederiet Viridis Bulk Carriers som står bak planene. I første omgang skal det bygges fem slike kystfrakteskip. 15 verft, av disse to-tre norske, er blitt invitert til å komme med et pristilbud.

Tømmerfrakt for Viken AT Market

Kjersti Denver var denne uken i møte med Viridis, der hun møter som en av pådriverne til å oppnå en mer miljøvennlig skipsfrakt. Hun er begeistret for utviklingen.

– Vi håndterer en fornybar ressurs og er opptatt av bærekraft i hele verdikjeden. For Viken AT Market som eksporterer så store volumer som vi gjør på båt, var det naturlig å se på hva som rører seg i dekarbonisering av skipsfarten. Det er viktig for oss som befrakter å ha et bevisst forhold til et grønt skifte i shipping og engasjere oss i dette. Vi ønsker å gå foran som et eksempel for andre vareeiere, forklarer Denver.

Involverer hele verdikjeden

– Sammensetningen i dette prosjektet virker svært bra og kan være nøkkelen til suksess ved at man involverer hele verdikjeden. Parallelt med utvikling av skipsdesign og logistikk, jobbes det også med bunkringsnettverk, det vil si fuelstasjoner. Dette er selvsagt også helt avgjørende for at et slik prosjekt skal lykkes. Ved å involvere hele verdikjeden spres også kostnaden og risikoen for de ulike aktørene.

– Skipsdesign er nå godkjent og prosjektet jobber med tilbud fra ulike verft for å gi oss et konkret kostnadsbilde. Man må være innstilt på en noe høyere fraktrate enn dagens nivå, men spørsmålet er hvor mye høyere.

– Hvor snart kan norsk tømmer fraktes med utslippsfrie skip? 

– Det forventes at bestilling av første skip vil skje i sommer og at den vil være leveringsklar i 2025.

Over en milliard

– Vi har en formening om hva det skal koste, men jeg vil ikke si noe om pris foreløpig. Men totalt for de fem skipene, snakker vi om en investering på over én milliard kroner, forteller Karl Arthur Bræin til E24.

Bræin er kommersiell direktør i Sandefjord-selskapet Amon Maritime, en av tre partnere som står bak Viridis Bulk Carriers. De to andre er Navigare Logistics i Flekkefjord og Mosvolds Rederi i Farsund. Intensjonen er at Viridis Bulk Carriers skal satse utelukkende på nullutslippsskip.

Begynner å føle presset fra kundene

Ammoniakkskipet er designet av Kongsberg Maritime, men i nært samarbeid med vareeiere. Åtte av dem er med på prosjektet, blant dem Yara, Franzefoss Minerals, Elkem og Viken AT Market. Fartøyene skal gå i kystfrakt langs norskekysten, samt nedover kontinentet. Lasten vil være alt fra gjødsel og fiskefôr til pukk, erter og tømmer.

– Mange av vareeierne begynner å føle presset fra kundene. De spør etter klimaavtrykk, sier Bræin til E24.

Kystfrakteflåten skriker nemlig etter fornying. Den europeiske flåten består av 3000 fartøyer. Halvparten av dem er over 25 år, men det gjenstår å se om norske verft vil kaste seg over denne muligheten. Historien taler nemlig imot norske verft. Det bygges knapt slike båter i Norge. Verft i Nederland, Spania, Tyrkia og Baltikum er ledende innenfor denne fartøygruppen i Europa.

Skal bygge nettverk

Rederiet regner med at utfordringene knyttet til fylling av drivstoff vil være løst når det første skipet leveres. Ammoniakkprodusenten Yara er i ferd med å bygge opp et nettverk av bunkringsstasjoner i Skandinavia. Dette vil sikre drivstofftilførsel til skipene.

FAKTA

Dette er ammoniakk

Ammoniakk er en kjemisk forbindelse med nitrogen og hydrogen.
Forbindelsen er en fargeløs gass med stikkende lukt som er lett løselig i vann.
Det meste av ammoniakken som produseres, brukes til fremstilling av mineralgjødsel.
Flytende ammoniakk kan brukes som energibærer. Det kan derfor brukes som drivstoff i ombygde forbrenningsmotorer eller gassturbiner.
Ammoniakk er nødvendigvis ikke karbonfri. Hvordan den produseres bestemmer hvor «grønn» den er.
En av verdens største produsenter av ammoniakk, er den norske gjødselprodusenten Yara.

Kilde: Store norske leksikon og Aftenposten

Skrevet av Stine Solbakken
24/03/2023