Se den nye oversikten over frivillig vernet skog

Kongen i statsråd har denne uka vedtatt 27 nye verneområder i åtte ulike fylker. Alle områdene som er omfattet av vernevedtaket, er utarbeidet gjennom ordningen frivillig vern av skog. 

Med bistand fra AT Skogs prosjektledere for frivillig vern, er 9 nye skogområder vedtatt vernet i vår geografi.

Her er lista over vedtakene som gjelder for AT Skogs område. Den omfatter både nye skogområder og utvidelse av eksisterende naturreservat:

Vestland

Kudalen i Stad kommune – 1600 mål.

Agder

Botnfjellet i Bygland kommune – 1680 mål.

Linddalsfjellet og Sydalen i Evje og Hornnes kommune – 57 mål.

Solberglia i Åmli kommune – 670 mål.

Vakerknatten og Nøklefjell i Tvedestrand kommune – 184 mål.

Vestfold og Telemark

Mosnapp i Fyresdal kommune – 3556 mål.

Husefjell i Nome kommune – 2397 mål.

Heddedalane i Tokke kommune – 1037 mål.

Mælslia i Tinn kommune – 9225 mål.

Les hele nyheten: Regjeringen

AT Skog har fem ansatte med bred erfaring med skogvernprosesser. Alle skogeiere som vurderer en slik prosess, vil få en grundig gjennomgang om framdrift og metode av våre ansatte.

Vurderer du frivillig vern?

Her finner du våre prosjektledere: Frivillig vern

Skrevet av Stine Solbakken
20/12/2023