Se valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen er nå klar med sin innstilling til årsmøte i AT Skog.

Siden AT Skog er i en fusjonsprosess med Vestskog, ønsker ikke valgkomiteen å gjøre store endringer.

17 skogeierlag foreslår gjenvalg av sittende kandidater. Kandidatene som er på valg, er motiverte og positive til gjenvalg.

AT Skogs årsmøte er lagt til Strand hotell Fevik 30. april.

Her ser du innstillingen i pdf: Valgkomitéens innstilling 2019

Dette er forslaget:

Skrevet av Stine Solbakken
08/03/2019