Sjekk plantefeltet ditt nå

Benytt tida før snøen kommer til å sjekke hvordan det har gått med plantene som ble plantet i vår.

– På denne tiden, da all den frodige vegetasjonen har visnet, er det lett å se hvor mange av de små, grønne granplantene som overlevde den tørre sommeren, sier skogkulturkoordinator i AT Skog, Pål Hekkli.

Erstatt døde planter

– For å sikre en jamn og fin foryngelse, er det viktig å få supplert med nye planter så fort som mulig og helst allerede kommende vår, anbefaler Pål.

Planter og planting kan bestilles allerede nå: Bestillingsskjema

Bestillingsfrist er 15. februar.

Tilskuddsordning

– For skogeiere som har vært uheldige, finnes det dessverre ikke erstatningsordninger tilsvarende avlingsskadeerstatning.

– Det er imidlertid mulig å benytte seg av ordningen for tilskudd til tettere planting, som et suppleringstilskudd, oppfordrer Pål.

Da gis det 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting med inntil 50 planter/daa. Kravet er en plantetetthet etter supplering som tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall per dekar ved tettere nyplanting. Utviklingsdyktige planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på minst 1 meter, som vil inngå i bestand, kan telles med når plantetetthet etter supplering skal vurderes.

Tilskuddet kan gis for supplering på alle boniteter.

Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag):

Bonitet Minimum plantetall pr. dekar etter supplering
26 220
23 220
20 200
17 180
14 160
11 130
8 100

 

Eksempel: 50% avgang på G17, som har vært forskriftsmessig plantet, tilsvarer supplering av +/- 90 planter. Skogeier leverer refusjonskrav for skogfond som vanlig, krysser av for ønsket tilskudd og vil få utbetalt 60% tilskudd for 50 av de 90 plantene.

Kravet som stilles er dokumentasjon i form av kvittering på plantekjøp/arbeid og kartfesting av det supplerte arealet.

Les mer om klimatilskudd her: Landbruksdirektoratet

Bedre enn fryktet

– Det har stort sett gått bedre enn vi fryktet med plantene etter den tørre sommeren. Vi ser veldig få felt der alle plantene har gått ut. Konklusjonen er nok heller at det ofte er deler av feltet, særlig hellinger vendt mot sørvest, som har gått ut. Hellinger mot nord og øst har klart seg bra, oppsummerer Pål Hekkli.

AT Skog har allerede startet å supplere felt.


 

Bildet viser en død plante som ble satt ut i mai. Den grønne og fine ble plantet i september.

Skrevet av Stine Solbakken
26/11/2018