Skogeierens varme velkomst

– Gjør det noe om vi går her, spør folk når de kommer forbi gårdstunet. Nei, skulle det gjøre noe, svarer jeg. Alle her i Bamlebygda er glad for å se turfolk, men det er mange steder i landet turfolk ikke føler seg velkommen. Det synes jeg er leit, sier skogeier Hans Per Heistad.

– Vi er heldige, vi som eier skogeiendom. Det er viktig at skogeiere er åpne og positive til allmennhetens bruk. Jeg har aldri opplevd at turfolk kaster søppel eller oppfører seg dårlig.

Ikke alltid på godfot

Allmennretten gjør at folk flest kan benytte skogsområder uavhengig av eierforhold, men turfolk og grunneiere er ikke alltid på godfot. Hans Per er opptatt av brobygging.

– Skogen hadde ikke vært tilgjengelig for rullende, trillende, løpende, syklende og gående hvis ikke skogeierne bygde skogsveier. Dette kommer turfolket til gode og gjør terrenget åpent og tilgjengelig for bær- og sopplukking, turer året rundt og historiske opplevelser i nærmiljøet, forklarer Heistad, som har merket en tursti med 18 infotavler.

Skogeiernes bidrag 

– Skogeiernes bidrag til allmenn turglede, bør komme bedre fram. Skogeiere omtales oftest i media når sakene handler om rettigheter og konflikter, men det er viktig å få fram at uten private skogeiere hadde ikke skogsveiene blitt bygd i det omfanget som er gjort. Personlig interesse for en eiendom er viktig for utvikling, mener Høyre-politikeren Heistad, som har høstet applaus i bystyresalen i Bamble kommune for den inkluderende holdningen til friluftsfolk.

Sammen med flere grunneiere har Heistad en bomfri skogsvei på 3,5 km, som er starten på den populære turløypa til Bambles høyeste punkt, Hørsfjell.

 

 

– Hørsfjell er med i Ti-topper’n til Telemark Turistforening og tidligere parkerte folk langs veien. Bygdemiljøet har derfor laget en parkeringsplass. Bileiere som ønsker det, kan betale 20 kroner. Velforeningen får inn såpass mange penger på frivillig parkeringsavgift at det dekker utgiftene til vedlikehold av bygdas populære badeplass, velhuset og foreningsdrift. Jeg tipper det kommer 2500 til 3000 turfolk gjennom gårdstunet mitt årlig, sier Heistad.

 

Han snakker med mange av dem. Bare hyggelige folk, forsikrer skogeieren på tunet. Den første infotavlen henger på husveggen hans. Den forklarer hvordan foreldrene måtte utsette bryllupet i 1943 da Norsk Hydro plutselig ble bombet. En rusten del av en bombe ligger rett ved huset.

Norge har om lag 97 000 kilometer med private veier. Det er 3000 km mer enn det samlede offentlige veinettet. Halvparten av de private veiene, 48 400 km, er skogsbilveier (www.skogsvei.no).

Skrevet av Stine Solbakken
11/10/2016