Spørreundersøkelse om beiteskader i Agder

AT Skogs datterselskap, Faun Naturforvaltning, har fått i oppdrag å kartlegge det opplevde konfliktnivået blant skogeiere og bønder knyttet til hjort og beiteskader på skog og innmark.

Prosjektet er igangsatt av Agder fylkeskommune, med en referansegruppe bestående av representanter fra AT Skog, Bondelaget, Statsforvalteren og viltansvarlige i ulike kommuner.

Som et ledd i dette gjennomfører Faun en digital spørreundersøkelse for berørte parter i landbruks- og skognæringen i Agder.

Spørreundersøkelsen er tilgjengelig ved å klikke på følgende lenke: https://arcg.is/45fTb eller ved å klikke HER.

Undersøkelsen er gyldig ut september måned – håper du kan ta deg tid til å delta!  

Har du spørsmål om denne undersøkelsen eller ikke får til å besvare den, er kontaktperson Morten Meland i Faun Naturforvaltning.
Mobil: 917 14 321
Epost: morten.meland@fnat.no

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
04/09/2023