Telemarksbruket blir heleid av AT Skog

PRESSEMELDING

Moelven selger seg ut av Telemarksbruket – AT Skog blir ny eier.

Moelven selger sin eierandel av Telemarksbruket (51%) til AT Skog. Det betyr at Telemarksbruket blir heleid av AT Skog fra 4. januar 2021.

Alle 31 medarbeidere fortsetter i selskapet under det nye eierskapet.

– Det er med blanda følelser vi gjør dette, men det er en god løsning for alle parter. Vi mister gode kolleger i Moelven, som nå blir en del av AT Skog. Samtidig får medarbeiderne en eier med et sterkt lokalt engasjement, og som kan prioritere en videreutvikling av sagbruket på en annen måte enn hva vi kan gjøre med vår totale sagbruksportefølje, sier Anders Lindh, divisjonssjef i Moelven Timber.

Bilde:  Daglig leder Ole Grimsgaard med den nye logoen til Telemarksbruket. Fra v. styreleder Olav A. Veum i AT Skog, divisjonssjef Moelven Timber, Anders Lindh, og adm.dir. i AT Skog, Anders R. Øynes.

En god plattform

Moelven Telemarksbruket har vært eid av Moelven (51%) og AT Skog (49%) de siste 17 årene.  Moelven tok i 2000 over hele den tremekaniske virksomheten til Norske Skog. Da var Telemarksbruket ett av flere sagbruk som ble med i overtagelsen.

– Det er alltid utfordrende når en slik situasjon oppstår, men prosessen har vært preget av gjensidig respekt og tillit. Det legger et godt grunnlag for et fortsatt godt samarbeid, motivasjon og en god plattform for Telemarksbrukets ansatte og kunder fremover, sier Anders Øynes, adm.dir. i AT Skog.

Fortsatt samarbeid

Moelven og AT Skog fortsetter likevel å samarbeide i regionen, også utover Telemarksbruket.

– Vi går fra å være eier til å bli en kunde av Telemarksbruket og har fått etablert samarbeidsavtaler framover for produkter som Malm100 og andre spesialprodukter. AT Skog er også en viktig tømmerleverandør for våre andre sagbruk i regionen, forklarer Lindh.

– Dette skaper nye muligheter for skogeierne i AT Skog. Vi har stor tro på kvalitetsproduktene som Telemarksbruket har produsert og den utviklingen vi skal bidra til framover. Vi opplever stor vekst i etterspørsel etter trelast av høy kvalitet. Med dette grepet tar AT Skog en mer aktiv del i verdikjeden. Jeg har fulgt Telemarksbruket i mange år gjennom vårt eierskap og ser helt klart et potensiale. Vi takker Moelven for et godt felles eierskap. Nå går vi videre i et godt samarbeid, sier styreleder i AT Skog, Olav Veum.

Moelven Telemarksbruket ligger i Bø i Telemark og produserer ca 40 000 kubikkmeter skurlast av furu i året.

 

Kontaktinfo:

Anders Lindh, divisjonssjef Moelven Timber, tel: 948 33 445

Anders Øynes, adm.dir. AT Skog SA, tel: 905 78 288

Olav Veum, styreleder AT Skog SA, tel: 901 38 998

 

Skrevet av Stine Solbakken
08/12/2020