Normal drift i AT Skog med smittebekjempende tiltak

AT Skog har iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredning og sykdom av koronaviruset og følger daglig med på informasjonen gitt av myndighetene og Folkehelseinstituttet.

Den ekstraordinære situasjonen følges tett og vurderes kontinuerlig. Samtidig går driften i AT Skog som normalt.

Nødvendige tiltak er innført for å redusere faren for smitte.

  • Samtlige møter med fysisk deltakelse er avlyst. Møter gjennomføres elektronisk.
  • Alle AT Skogs kontor er stengt for besøk.
  • Ansatte jobber på hjemmekontor der det er praktisk mulig.
  • Ansatte med uteaktiviteter som befaringer, entreprenør- og transportoppfølging m.m. gjennomføres som normalt, men da med tiltak som å unngå samkjøring i bil med skogeier og/eller entreprenør og hold avstand på minst 1 meter under besøket/befaringen.

Tiltakene som innføres kommer i tillegg til de generelle tiltakene som myndighetene innfører, der de oppfordrer til å være nøye med hygiene knyttet til håndvask, hosting og å bli hjemme ved forkjølelsesymptomer.

Skogeiere kan kontakte skogbruksleder som før, enten via telefon eller epost.

 

Skrevet av Stine Solbakken
16/03/2020