Telemarksbruket fusjoneres med Hasås

Telemarksbruket AS fusjoneres inn i Hasås AS fra 1. oktober 2023. Sagbruket i hjertet av Telemark blir dermed en del av handelshuset Hasås, som produserer trelast og byggevarer av høy kvalitet.

– Hasås har et godt og solid omdømme i markedet og vi skal bygge videre på denne merkevaren etter fusjonen. Fusjonen føyer seg inn i satsningen AT Skog har gjennom eierskapet i Hasås for vekst og ekspansjon i hele verdikjeden, sier styreleder i Hasås, Anders R. Øynes, i pressemeldingen som sendes ut i dag.

Industrisatsing

AT Skog har, gjennom AT Industrier, investert i flere selskap de siste årene, som underbygger og forsterker kjernevirksomheten. Da Hasås ble kjøpt opp av AT Skog i april 2021, var det begynnelsen på en viktig del av konsernet AT Skogs industrielle utvikling.

Med AT Skog som eier av Telemarksbruket siden 2021, er det investert betydelige beløp på sagbruket.

Utvikling i fellesskap

– Med denne fusjonen vil vi ta ut synergier mellom selskapene, slik at de enkelte lokasjonene kan utvikles i felleskap. Ambisjonen er ytterligere vekst og utvikling, sier administrerende direktør i Hasås, Jan-Erik Engebretsen.

– Det er identifisert store gevinster ved felles produksjonsplanlegging, lagerstyring og felles salgsinnsats i markedet. I ett felles selskap, under en felles merkevare, vil de ansattes framtidsmuligheter med en sikker og lokal arbeidsplass bli bedre ivaretatt enn hver for seg, forklarer Engebretsen.

Oppslagsbilde: Fra v. daglig leder Ole Grimsgaard ved Telemarksbruket, adm.dir. Jan-Erik Engebretsen i Hasås og påtroppende fabrikksjef ved Hasås avd. Telemarksbruket, Håkon Helgerud Myhra.

Ny fabrikksjef

Daglig leder ved Telemarksbruket, Ole Grimsgaard, blir pensjonist i høst og kan se tilbake på 11 år ved sagbruket.

– Etter at Hasås, Eikås sagbruk og Telemarksbruket kom inn under AT Industrier, har det vært en naturlig tanke å hente ut samhandlingseffekter. Vi har allerede jobbet sammen i halvannet år og kjenner hverandre godt relasjonsmessig og bedriftsmessig. Forholdene er lagt til rette for å skape god produksjonskultur under en og samme ledelse og merkevare, sier Grimsgaard.

Daglig leder Ole Grimsgaard ved Telemarksbruket (til v) og påtroppende fabrikksjef Håkon Helgerud Myhra.

Ny fabrikksjef i Hasås avd. Telemarksbruket, er Håkon Helgerud Myhra (55). Han har de siste årene vært administrerende direktør i eksportselskapet Viken AT Market og kommer fra stillingen som forretningsutvikler i AT Skog.  

– Å ta over som fabrikksjef for sagbruket i Bø, er en naturlig utvikling for meg. Jeg har i mange år jobbet med eksport av råvaren. Målet nå er å foredle mer innenlands. Jeg ser fram til å være med å utvikle AT Skogs industriengasjement. Det er et riktig grep å fusjonere Telemarksbruket inn i Hasås. Jeg overtar ansvaret for en veldrevet bedrift etter Ole. Han har gjort en stor innsats og det har skjedd mye på sagbruket i hans periode, oppsummerer Myhra, som også skal ha ansvaret for eksporten av egenproduserte varer i Hasås.

Håkon Helgerud Myhra begynner som fabrikksjef 1. oktober.

Ønskes mer informasjon, ta kontakt med:

Styreleder i Telemarksbruket og konsernsjef i AT Skog SA, Anders R. Øynes: 905 78 288

Administrerende direktør i Hasås AS, Jan-Erik Engebretsen: 950 64 277

Driftsleder sag og styremedlem i Telemarksbruket, Almir Muftic.
Skrevet av Stine Solbakken
08/08/2023