De beste plantetipsene

– Det er deilig å få beveget seg, sier Tor Kvifte (til v). Som skogsarbeider i Vegårshei har han plantet i snitt 30 000 granplanter årlig i 30 år. For to uker siden startet han plantesesongen.

Starter klokka 5

– Jeg må innrømme at ettersom årene går, må jeg jobbe litt mer med å finne den ungdommelige gutsen. Det krever sitt å starte planting klokka 5 om morgenen seks dager i uka, men etter en lang vinter med mye brøyting ser jeg fram til å bruke kroppen, sier Tor med tilhengeren full av granplanter.

Planteutlevering hos Trond

Han er innom skogbruksleder i AT Skog, Trond Saga, som har plantelager i Vegårshei. Trond skal levere ut 120 000 planter til skogeiere fra garasjen hjemme.

Tor og Trond kjenner hverandre helt fra ungdomstiden. De hadde blant annet sesongjobber sammen med å plante for skogeiere.

– Trivelig arbeid

– Om vinteren brøyter jeg, om våren blir det planting og om sommeren driver jeg med ungskogpleie, forklarer Tor, som er en av få som fortsatt jobber som skogsarbeider. Han tar oppdrag for AT Skog gjennom firmaet Gjerstad og Vegårshei bygdeservice, der flere selvstendig næringsdrivende tilbyr sine tjenester.

– Jeg synes planting er trivelig arbeid. Jeg slipper papirarbeid og kan tenke på andre ting mens jeg planter, sier Tor, som planter rundt 1000 om dagen og har et mål om å bli ferdig med årets plantejobbing første uka i juni.

– Da blir det for mye småfluer og knott.

Planting høst eller vår?

– Tradisjonen for mange skogeiere, er å få plantet om våren. Høstplanting er et godt alternativ. Det har ikke så mye å si for planten om den kommer i jorda om våren eller høsten, forsikrer Trond Saga. Høstplanting gir likevel en stor fordel for planteveksten, som får en rask start når våren kommer.

Er det hogd skog om vinteren, anbefaler han å komme i gang så fort som mulig for å unngå for mye busk og grass i hogstfeltet når du skal plante.

Du kan bestille planter til høstplantingen før 20. august her: Plantebestilling

– Denne våren er vi seint i gang med plantingen, men det er ingen grunn til panikk for tørke. Alt i naturen er samtidig forsinka og om det skulle komme en plutselig varm periode på våren, så tar det lang tid å få tørke nedover i jorda.

– Dessuten har planten med seg en god nistepakke i jordklumpen, eller pluggen, som vi kaller den. Det viktigste er at plantepluggen holdes våt. Den skal være så våt at det renner vann om du klemmer på den.

Trond har holdt mange plantekurs opp gjennom årene. Han er instruktør i Aktivt skogkurs.

Skal du plante selv, har Trond følgende tips:

  • Ikke legg planten i direkte sollys eller vindutsatt mens den ligger og venter på å komme i jorda. Det gjelder også ute i skogen. Da kan den tørke fort opp.
  • Pass på at plantepluggen/jordklumpen er våt hele tiden. Den skal være så våt at det renner vann om du klemmer på den.
  • Valg av planteplass er veldig viktig for å gi planten ryggdekning, støtte og beskyttelse i de første vekstårene. Plant alltid en plante inntil stubber og sett den så nær som mulig. Plant også nær steiner og avkapp, som ligger igjen etter hogsten. Ytterkanter av kvisthaugen gir også god beskyttelse til en ny plante.
  • Plassering av planten er viktigere enn avstanden. Normal avstand er 2 til 2,5 meter, men du må se an terrenget.
  • Hele plantepluggen må dekkes med jord. Sørg for dypt nok hull. Røttene går nedover i jordklompen for så å snu og vokse oppover igjen. Derfor må jorda dekke minst 3 til 5 cm over pluggen når den er plantet.
  • Ikke pakk jorda hardt sammen rundt planten, men bare dekke over. Da får røttene lettere kontakt med jorda rundt.
  • For å teste om planten sitter riktig og godt, tar du bøyetesten: Press toppen til bakken og når den spretter opp igjen, skal den fortsatt stå loddrett.
  • Bruk langermet genser/jakke og hansker nå du planter siden plantene er behandlet mot snutebiller.

Sjekker planteaktivitet

– Min erfaring er at skogeierne er flinke til å plante og dette er de også pålagt å gjøre innen 3 år etter hogst. Når AT Skog tar seg av hogsten for skogeierne, er plan for foryngelse og plantebestilling en del av rutinen, sier Trond.

– Jeg tar også en telefon til skogeierne som har hogd og minner dem på planting. Kommunen gjennomfører stikkprøvekontroller for å sjekke om skogeier har plantet og i AT Skog gjennomfører vi årlig revisjon for å blant annet sjekke dette.

– Noen kommuner har tilskudd til planting, men uansett har jo skogeierne skogfondet, som gjør at plantejobben kan utføres med en veldig gunstig skattefordel. Plantene har også blitt billigere de siste årene.

Skrevet av Stine Solbakken
07/05/2018