15 millioner i medlemsutbytte

Hender som former et hjerte i skogen

AT Skog utbetaler 15 millioner kroner i medlemsutbytte.

Medlemmer, som har levert tømmer gjennom AT Skog, vil få utbetalt 12,90 kroner pr. leverte kubikk for 2019.

Det ble vedtatt på årsmøtet i AT Skog i mai i år. Pengene utbetales i slutten av november.

styrken i samvirket

– Når AT Skogs tømmeromsetning har overskudd ved årets slutt vil det bli etterbetaling på samhandel, men under forutsetning av styrets forslag til disponeringer og årsmøtes vedtak. Dette er et flott prinsipp ved det å være medlem og leverandør til AT Skog. Dette viser styrken i samvirket, presiserer administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

melding i min side

I tilfeller der medlemmer har gjeld til AT Skog og/eller ikke fullt innbetalt andelskapital, vil utbyttet holdes tilbake for å dekke dette.

Samtlige medlemmer, som godskrives utbytte, får egen melding i Min side i slutten av november.

Det er 1823 medlemmer i AT Skog som får etterbetaling på samhandel. Det høyeste utbyttet som skal utbetales til en skogeier, er 128 000 kroner.

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
12/11/2021