Eivinds mest travle vei

Ingenting er bedre for en skogeier enn samarbeid om en kostbar skogsvei.

– Vi er kry av veien. Alle 12 gårdsbruk i grenda har vært med på å bygge den, sier skogeier Knut Eiken.

trippel glede

Skogeierne er glad, tømmerbilsjåføren er glad og skogbrukslederen i AT Skog er glad.

Å bygge skogsbilvei koster rundt 1000 kroner per meter. I grenda Landdalen i Hægebostad ble alle skogeierne enige om at de ville bygge en fem kilometer lang vei i 1988.

De fikk hjelp fra Agder jordskifterett til å beregne kostnader og vedlikehold fordelt på hver skogeier. Prosessen tok tid, men resultat ble godt.

en mil med vei

– Veien ble ferdig i 1992. Det samme året fant vi ut av vi ville forlenge veien med fem kilometer til. Vi var alle så fornøyde med samarbeidet og løsningen.

– De siste årene har vi hogd og tatt ut enormt mye tømmer. Det var jo hele meningen med veien, sier Eiken.

For skogbruksleder i AT Skog, Eivind Kvinlaug, er den langsiktige planen og oppgraderingen som ble utført i grenda før han ble født, musikk i ørene.

Nå kan den 28 år gamle skogbrukslederen fortelle skogeierne at hogst med god fortjeneste er mulig siden grunnlaget med god skogsvei er lagt.

stor hogstinteresse

– Lysten til å hogge sprer seg som eld i tørt gras, sier Eiken fornøyd.

En lokal storflom i 2013 ødela store deler av veien. Heldigvis ble den reparert og fikset med dekning i Naturskadefondet.

– Alle er så glade for at veiprosjektet ble gjennomført. Vi hadde i flere år drevet en enkel drift med hest og traktor, men det ble altfor liten gevinst.

– Da vi fikk ordnet en skogsbilvei, fikk vi også flerbruksmuligheter. Den er nyttig til sauesanking, jakt og hytteutbygging. Vi får inn en årlig veiavgift.

– Vi var ivrige og så mulighetene, konkluderer Knut Eiken med et smil.

stor investering

Eivind legger til at rundt 5000 kubikk tømmer er kjørt ut av skogene i Landdalen bare i år. De siste tre årene er det hogd rundt 7000 kubikk takket være god transportmulighet.

Tilbake i 1984 sto Knut i bresjen for denne oppgraderingen sammen med fire andre skogeiere. De så mulighetene for å få hogd mye hogstmoden skog i årene framover.

Eivind bekrefter at det er tungt å selge inn veiprosjekt i noen områder.

god løsning

– Det er en stor investering og i enkelte strøk ser ikke skogeierne verdien i å bruke penger på vei. Da er det en god løsning å gjøre som skogeierne i Landdalen. Samarbeide og bruke skogfond.

– Skogsbilveier får også statlig tilskudd. Å sjekke skogbruksplanen er et godt utgangspunkt for å vurdere om det er lønnsomt å bygge vei for å utføre hogst. Er skogeiendommen liten, er nettopp samarbeid en løsning.

– Slike forespørsler om samarbeid kan jeg hjelpe med, sier Eivind, som er skogbruksleder i Hægebostad, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal, Sirdal og Flekkefjord.

Skogbruksleder Eivind Kvinlaug.
En god vei åpner for tømmer, friluftsliv og hytteliv.
Skrevet av Torbjørg Loftesnes
12/11/2021