Valgkomiteens innstilling

Til ekstraordinært årsmøte 19. november 2019 (overgangsordning), har valgkomiteen instruks om å innstille følgende:

  1. Valg av styreleder
  2. Valg av nestleder
  3. Valg av 5 øvrige styremedlemmer fram til første ordinære valg – velges blant dem som ble valgt våren 2019

I tillegg skal det være 3 varamedlemmer til styret.

Dette er valgkomiteen

De to valgkomiteene fra AT Skog og Vestskog, som ble valgt i årsmøtene våren 2019, utgjør valgkomiteen for AT Skog fram til ordinært årsmøte våren 2020.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Vestskog SA:

Eivind Lien (leder)

Åsta Midtbø

Rangvald Vaage

Kjell Magne Åshamar

Olav Høyheim Einan

AT Skog SA:

Helene Bakka (leder)

Heidi Herum

Tore Felland Storhaug

Tomas A. Lie

Elma Liane

Oddvar Eikeland

 

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i intensjonene ved vedtak om og gjennomføring av fusjonsplanen våren 2019. Dette gir at innstilling til leder og nestleder i styret for AT Skog er gitt.

I diskusjonen rundt innstilling av styremedlemmene, har komiteen lagt vekt på at styret skal gjenspeile AT Skogs geografiske spredning, fordeling av tømmervolum og ikke minst kontinuitet fram mot valg av styre våren 2020. I tillegg skal det være en riktig kjønnsfordeling i styret. Vi har også tatt hensyn til signaler fra styremedlemmer og innspill fra medlemmer i AT Skog.

Som konklusjon har vi endt opp med et forslag om en midlertidig ordning fram mot våren 2020, der 1. vara til styret blir fast møtende, men uten stemmerett.

Med dette forslaget klarer vi å ta hensyn til det meste, uten at vi mister kontinuiteten inn mot ordinært årsmøte 2020.

Innstilling

  • Styreleder: Olav Veum
  • Nestleder: Halvor Brosvik
  • 5 styremedlemmer: Åse Egeland, Hølje Kristian Jore, Gunn Brekka, Even Hedland og Birgit Eiken

Varamedlemmer i prioritert rekkefølge

  1. Bengt Drageset (fast møtende)
  2. Aud Slettehaug
  3. Tårn Sigve Schmidt

 

Skien, 23.10.2019 – på vegne av valgkomiteen

Eivind Lien

Helene Bakka

Skrevet av Stine Solbakken
30/10/2019