Vi øker sagtømmerprisen igjen

Siden september har prisene på både gran og furu sagtømmer økt med 120 til 170 kr/m³.

Sagtømmerprisene har økt flere ganger det siste halvåret. AT Skog økte sagtømmerprisene på nytt i midten av juni.

Det er lokale variasjoner avhengig av etterspørsel og tilgang til ulike markeder.

Her kan du se dagens tømmerpriser i din kommune: Min side

godt marked

AT Skog forventer at markedet vil være godt ut året og sannsynligvis også inn i vinteren 2022.

– Dette på tross av at prisutviklingen på trelast i USA har snudd og spotprisen er på vei nedover igjen. Mange skogeiere ønsker nå å benytte seg av det gode markedet på sagtømmer, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog.

– Vi har noen entreprenører med ledig kapasitet for sensommer og høst. Vurderer du å hogge, bør du ta kontakt med skogbruksleder så raskt som mulig for å reservere ledig kapasitet. Mange entreprenører har allerede fylt opp ordrebøkene fram til jul.

barkbiller og hogst

Denne våren har fangsten av barkbiller i fellene, som brukes for å overvåke billesvermingen, vist alarmerende tall.

Det er viktig at skogeierne følger med på granskogen sin og tar kontakt så fort de ser antydning til misfarging og tørke på skogen. Slike bestander må tas ut raskt for å unngå tap av store verdier.

AT Skog vil så langt det er mulig prioritere å sette inn driftsapparatet der bestand er angrepet av biller.

Se mer her: Billealarm – sjekke skogen din

Finn skogbrukslederen i ditt område her: Kart

Skrevet av Stine Solbakken
25/06/2021