God pris på vedtømmer i sommer

AT Skog viderefører vinterens pris på bjørk vedtømmer på 610 kr/m³ gjennom vår og sommer. Vi strammer imidlertid litt inn på spesifikasjonen og øker minste toppdiameter fra 7 til 10 cm.

Høye strømpriser har gitt økt etterspørsel etter bjørkeved og gjør bjørk til det best betalte treslaget.

–  Om våren blir bjørka full av sevje og er derfor ikke like attraktiv til vedproduksjon. Prisen på bjørk pleier derfor å synke rundt april måned, sier Hans Erik Røra, som er markeds- og logistikksjef i AT Skog.

– Situasjonen er annerledes i år fordi AT Skog har fått industrielle kunder som ønsker å kjøpe bjørk av vedtømmerkvalitet gjennom hele året, forklarer Hans Erik.

Spesifikasjon for sortiment 305 Bjørk vedtømmer (sommerhogd):

Lengde: 30 – 45 dm

Diameter: min 10 cm / max 40 cm

Skogsråte tillates ikke. Krok godtas når stokken kan trekkes gjennom en tenkt sylinder lik stokkens lengde og diameter lik stokkens største diameter + 30 cm (målt 30 cm inn fra rotenden).

Bjørk som ikke holder kravene over, må legges i sort 932 GFL (Gran, Furu, Lauv) biovirke.

Skrevet av Maren Rønning
12/04/2024