Viktig å være to i skogen

– Det er gøy å være sammen i skogen. Ikke minst er det viktig for sikkerheten, sier de to ivrige hogstkameratene Arild Helle (77) og Jon Egeland (49).

I fjor fikk de felt 200 kubikk med motorsag på eiendommen i Kvinesdal.

Arild har skiftet ut to dårlige knær, men er god som ny og har en styrke i kroppen som Jon er misunnelig på.

god ekstrainntekt

– Faren min døde da jeg var 23 år. Jeg ville egentlig ikke overta i det hele tatt, men da ville eiendommen forsvinne ut av familien.

– Jeg var sammen med datteren til Arild på den tida. Han hjalp meg da og er fortsatt viktig i gårdsdrifta, forklarer Jon, som jobber som sikringsleder på oljeplattform.

– Med felling av 200 til 300 kubikk årlig, får jeg en god ekstrainntekt til gården. Arild og jeg bygde verksted sammen i 1996, der vi har sag og vedmaskin, forklarer Jon og viser fram et romslig bygg oppført med tømmer fra egen skog.

– ikke frys på ryggen

– Vi synes vi får mer ut av tømmeret ved å hogge selv. Skadde stokker beholder jeg til eget bruk, sier Jon.

I hjørnet av uthuset har han et godt utvalg av bord til stadig nye byggprosjekter.

Arild har delt av sin skogkunnskap og teknikk som skogsarbeider i alle år. Siden Jon er bortreist på jobb i to uker i slengen, blir han støl og lemster etter en dag med motorsag. Arild er fortsatt like smidig.

– Det er bare en treningssak, sier Arild med et lurt smil.

– Jeg tåler det meste, men det er viktig å kle seg skikkelig. Fryser du på ryggen, er det lett å få skiveutglidning, sier skogsarbeideren med 60 års erfaring.

best å jobbe ute

– Å drive i skogen er det beste jeg vet, spesielt i selskap med Arild. Jeg forsøkte å leve av gården med høylandsfe og skogbruk, men det gikk ikke.

– Da blir det heller gårdsarbeid, hogst og snekring i tillegg til jobb i Nordsjøen. Jeg liker å bruke kroppen og være ute, sier Jon, som legger til at de to er spesielt heldige som har en utdannet kokk i kjøkkenet.

– Etter en lang dag i skogen gleder vi oss alltid til å komme hjem til den gode middagen kona mi lager.

trofast 1994-modell

Utstyret de benytter er en traktor med tømmervogn og en traktor med vinsj. Hans trofaste Valmet 6400 fra 1994 er, ifølge Jon, den beste traktoren som fins. Noe nytt utstyr står alltid på ønskelista.

– En vinsj til 150 000 kroner med to tromler og radiostyring, avslutter Jon Egeland.

Huskelapp før hogst

Du må ha kurs eller innleid kompetanse i Norsk PEFC Skogstandard

Meld inn tømmeret du planlegger å hogge på Min side

Ikke start hogst før AT Skog har sendt godkjennelse og område er sjekket ut

Kontraktbekreftelse fra AT Skog om sortiment og kvantum kommer i retur når hogstområde er sjekket for miljøinformasjon

Da mottar du også pris- og leveringsvilkår, kapperegler og info om krav i PEFC

Når hogst er utført er det viktig å dokumentere, dvs. miljørapporten fylles ut og livsløpstrærne tegnes inn på kartet dersom de ikke enkelt kan identifiseres.

Ved en kontroll skal dette fremvises.

Les vår informasjon før hogst: Til deg som hogger selv

Les om våre sortiment: Oversikt

Motorsaga blir godt brukt og må ofte erstattes.
Jon (1972-modell), Valmet 6400 (1994-modell) og Arild (1944-modell)
Skrevet av Stine Solbakken
29/10/2021