Eikås sagbruk blir heleid av AT Skog

PRESSEMELDING

Skien/Eiken, 12. februar 2021

AT Skog SA har overtatt alle aksjene i Eikås Sagbruk AS. AT Skog har siden 1998 eid 10 % av selskapet. Overtagelse av de resterende 90 % av aksjene, skjer med virkning fra 1. januar 2021.

Eikås Sagbruk driver en helhetlig verdikjede. Kortreist tømmer blir til etterspurte produkter, som konstruksjonsvirke, kledning, panel, lekter, terrassebord, vannbrett og topprekker m.m. I tillegg lagerføres og selges et bredt spekter av byggevarer fra spesialiserte produsenter, samt salg av flis og bark.

Bildetekst: Adm.dir. Anders R. Øynes i AT Skog (til h.) og daglig leder John Anker Telhaug i Eikås Sagbruk i det helautomatiske malerverkstedet.

Fortsetter i positiv retning

– Eikås Sagbruk vil fortsatt operere som et selvstendig selskap, der dagens eiere er med for fullt fremover. Dette har vært avgjørende for AT Skogs oppkjøp. Sammen skal vi fortsette i den positive retningen som Eikås Sagbruk har hatt gjennom mange år, sier adm.dir. i AT Skog Anders R. Øynes.

Nytt kapittel

AT Skog og Eikås Sagbruk har en langsiktig plan som sikrer at kunder og samarbeidspartnere fortsatt får god service og kvalitet på leveransene. John Anker Telhaug, daglig leder i selskapet, vil fortsette i full stilling.

– Dette blir et nytt kapittel i sagbrukets historie, som blir veldig spennende. Sammen skal vi nå bygge videre på kjernekompetansen til selskapets 35 ansatte, sier John Anker Telhaug.

Lokal videreforedling

– Dette bidrar til at skogeierne i regionen fortsatt kan levere tømmer til lokal videreforedling. Det er vekst i etterspørselen etter trelast av høy kvalitet. Sammen med Telemarksbruket i Bø får vi synergier til å videreforedle kvalitetsprodukter som markedet etterspør, sier styreleder i AT Skog, Olav A. Veum.

For ytterligere informasjon:

Adm. dir. i AT Skog: Anders R. Øynes, 905 78 288

Daglig leder i Eikås Sagbruk: John Anker Telhaug, 950 73 689

Skrevet av Stine Solbakken
12/02/2021