150 tømmerbiler skal med ferja

– Denne hogsten krever at alt går som planlagt, forklarer skogeier Erik Ballestad.

6000 kubikk med tømmer skal fraktes fra øya der han bor til fastlandet før hyttesesongen begynner. 150 tømmerbillass fraktes sjøveien med rutebåt og ekstra innleid ferje.

Her ser du filmen om hogsten:   Gumøy våren 2018

– Fra ferja legger til kai, har vi 50 minutter på oss til å kjøre inn til tømmeret, lasting og retur til kaia, forklarer Kjetil Aakre og Odd Arne Kristensen. De er sjåfører på hver sin tømmerbil, som henter gran og furu på Gumøy utenfor Kragerø.

– Uvanlig oppdrag

– Det er et uvanlig oppdrag å frakte tømmer med ferje, men det går veldig bra. Veiene på øya er fine og ferjemannskapet er fleksible, sier Kjetil. For hver tur med ferje, går det med 1,5 time i venting. Det er litt uvant for to effektive sjåfører.

– Vi må kjappe oss når vi bruker rutebåten. Det gjør vi to ganger om dagen. Da rekker vi akkurat å hente tømmeret og bli med ferja tilbake. Midt på dagen er det leid inn en ekstra ferje til oss. Da har vi litt mindre tidspress, forklarer Odd Arne.

Fant gode løsninger

– Ferja tåler 170 tonn last, så det går greit med to tømmerbiler på 60 tonn hver, opplyser daglig leder i Kragerø fjordbåtselskap IKS, Inge Rønning. Da selskapet fikk henvendelsen om logistikkutfordringene, hadde de et klart ønske om å finne gode løsninger.

Skogeier Erik er talsperson for alle de fire skogeierne, som hogger på Gumøy. Han er fastboende på øya.

Tilskudd inntil 350 000

– Det alle lurer på, er hva dette koster. Kan det lønne seg? Det er jo en uvanlig drift. Vi har søkt fylkesmannen om et tilskudd, som er innført for vanskelige driftsforhold. I beste fall dekker tilskuddet ferjekostnadene, forklarer Erik, som har 1300 mål med skog på øya. Støtten til den spesielle hogsten, er inntil 60 kroner per kubikk. Det betyr i beste fall et tilskudd på 350 000 kroner.

Planter ny skog i sommer

– Tømmerkvaliteten er overraskende god og det er nok mer enn 6000 kubikk her, tror skogeieren.

– I sommer skal vi plante ny skog. Hogsten er ikke synlig fra sjøen, for vi setter igjen kantsoner. Jeg tror ikke det er mange hytteturister som ser at skogen er hogd, legger han til.

Etterspørsel etter alt

Det er cirka 1,5 kilometer å kjøre fra ferjekaia til tømmeret. Veien er utbedret fra en liten gårdsvei til skogsbilvei i etapper fra 1988, 1990 og siste etappe i 2012.

– Tømmerprisene og etterspørselen har virkelig endret seg siden 2010/11. Da var det vanskelig å bli kvitt energivirke. Nå er det etterspørsel etter alle sortiment. Driftsforholdene er gode etter en stabil vinter og nå er det nesten ikke snø. Jeg passer på å gruse godt, sier Erik.

Mye blide folk

Bare en gang har en tømmerbil blitt frakjørt av ferja fordi han kom for seint. Han ble forsinket på glatta.

– Det er veldig hyggelig å møte sjåførene og hoggerne. Her er det mye blide og trivelige folk for tiden, oppsummerer Erik Ballestad mellom tømmerhaugene på øya, som er Kragerøs 3. største øy på totalt 5500 mål.

Skrevet av Stine Solbakken
02/04/2018