Mandal fridde – og Holum sa ja

Mange år med tett og godt samarbeid, har endelig ført til ett skogeierlag.

– Det gikk bra på fjerde forsøk. Begge lag var positive til en sammenslåing, sier Bjarne Nøding, som nå blir leder for Holum og Mandal skogeierlag.

Stort engasjement for fellesskap

– Vi har mottatt mange gratulasjoner etter det historiske vedtaket. Det er forsøkt i flere omganger å slå lagene sammen, så det var veldig gøy at vi fikk til dette. I hele 2017 er det utført godt arbeid i begge styrene, sier Nøding, som retter en stor takk til Kaare Hjorth. Som leder av Mandal skogeierlag, har han hatt et stort engasjement for sammenslåing.

Det nye laget har 210 medlemmer. 23 100 kubikk ble hogd gjennom AT Skog i Holum og Mandal i 2017.

“Alt mitt er ditt”

– Styrene i de to lagene var enstemmig i spørsmålet om sammenslåing. Mandal tok kontakt med oss på nytt på grunn av manglende engasjement i eget lag. Stemningen underveis har vært positiv og vi ser mange gode effekter av dette, som at vi kan drive ett lag fremfor to, få flere folk med til arrangement og verv, flere medlemmer og bedre økonomi og aktivitet.

– Økonomisk sett hadde vi en forskjell på 60 000 kroner på konto, men det var helt uproblematisk. Alle verdier er i en felles pott nå.

– Skal dere feire?

– Vi har vårt første styremøte etter påske, så vi får vurdere om det blir en markering, sier Nøding, som formelt er leder av Holum og Mandal skogeierlag fra 1. april.

Skogeierlagene i Heddal/Lisleherad og Gransherad slo seg sammen i 2016. Det som nå heter Notodden skogeierlag, ble AT Skogs største lag med 268 medlemmer. Gjerpen og Solum valgte også sammenslåing for to år siden og har 253 medlemmer. Antallet skogeierlag i AT Skog, er nå 51.

Skrevet av Stine Solbakken
21/03/2018