Her er valgkomitéens innstilling

Her er valgkomitéens innstilling

Styreleder Olav A. Veum på årsmøtet 2017 i Skien. Foto: Roar Ree Kirkevold/ Magasinet Skog

– Valgkomitéen har fokusert på å bidra til et styre, som samlet sett stiller med den kompetanse og innsikt som AT Skog trenger nå. Vi har også tatt hensyn til region og kjønn, oppsummerer leder av valgkomitéen, Anne Ryen.

AT Skogs årsmøte er lagt til Bø hotell 3. mai.

Her ser du innstillingen i pdf: Valgkomiteens innstilling

Dette er forslaget: