15 millioner i medlemsutbytte

12/11/2021

AT Skog utbetaler 15 millioner kroner i medlemsutbytte. Medlemmer, som har levert tømmer gjennom AT Skog, vil få utbetalt 12,90 kroner pr. leverte kubikk for 2019. Det ble vedtatt på årsmøtet i AT Skog i mai i år. Pengene utbetales i slutten av november. – Når AT Skogs tømmeromsetning har overskudd ved årets slutt vil

Eivinds mest travle vei

12/11/2021

Ingenting er bedre for en skogeier enn samarbeid om en kostbar skogsvei. – Vi er kry av veien. Alle 12 gårdsbruk i grenda har vært med på å bygge den, sier skogeier Knut Eiken. Skogeierne er glad, tømmerbilsjåføren er glad og skogbrukslederen i AT Skog er glad. Å bygge skogsbilvei koster rundt 1000 kroner per