Årets skogbudskap på Arendalsuka

Under Arendalsuka vil en samlet skognæring få publikum til å tenke mer på tre.

Norges største politiske møteplass åpner mandag 12. august. Tenk Tre markerer seg med gode debatter, informative seminar, trebygg og skogquiz.

Du vil også få høre mange historier om bruk av tre. Hvordan kan flis bli til is, for eksempel? Vi serverer is med smak av vanilje fra norske grantrær toppet med granskuddsirup.

Hva er Tenk Tre? 

Tenk tre er et bransjeinitiativ, fra skogeiere til tømmerkunder. Sammen vil vi fortelle hvorfor skog- og trenæringen er framtiden.

Skal vi nå FNs klimamål, må både forbrukere, næringsliv og politikere aktivt velge fornybare løsninger, som tre, over ikke-fornybare ressurser som olje, kull og gass.

Skal vi få til det grønne skiftet, er vi avhengig av innovasjon, vekst og verdiskapning i bedrifter og organisasjoner som representerer fornybare løsninger. Derfor er ikke Tenk Tre bare et bransjeinitiativ. Det er en oppfordring til å velge grønt og velge tre.

Se filmer og les historier om hva tre kan brukes til: Tenk Tre

Skogarrangement under uka

Tirsdag 13. august: Norsk Industri i kappløpet mot klimautfordringene.

Sted: Cafe Viktor klokka 08.30 til 10.00.

Mer info: Frokostmøte Café Viktor

 

Tirsdag 13. august: Klimavennlige materialer til bygg og anlegg

Sted: Clarion Hotel Tyholmen klokka 13.00 til 14.30.

Mer info: Seminar Clarion Hotel

 

Onsdag 14.8: De gode trehistoriene – Tenk Tre.

Sted: Arendal kino fra klokka 10.00 til 12.00.

Mer info: Seminar Arendal kino

 

Onsdag 14.8: Neste generasjons trebyggeri.

Sted: Torvgata 7 i modul av massivtre klokka 14.00 til 16.00.

Mer info: Modul i massivtre i Torvgata 7

 

Onsdag 14.8: Tenk tre – og knekk nøtter i skogbrukets quiz.

Sted: Madam Reiersen fra klokka 17.00 til 19.00.

Mer info: Madam Reiersen skogquiz

 

Torsdag 15.8: Tenk Tre – fra flis til is.

Sted: Thon Hotel Arendal plenumssal i 2. etasje klokka 16.40 til 18.30.

Mer info: Thon hotell Arendal seminar 

 

Skrevet av Stine Solbakken
02/07/2019