Årsmøtesaker er publisert i Min side

Styret i AT Skog ønsker i år å legge frem årsmøtesaker for medlemmene i forkant av valg av utsending og behandling av saker i valgkretsene.

Med dette gis alle medlemmer anledning til å ta stilling til sakene, og til å drøfte disse med andre medlemmer.

Styret har i den forbindelse foreslått at skogeierlagene kan være en arena for dette.  

Alle kan følge årsmøtet

AT Skog SA avholder sitt årsmøte i Kristiansand 7. mai 2024. Møtet vil bli gjennomført i tråd med samvirkelovens bestemmelser, der utsendingene fritt kan velge om de vil delta fysisk eller via Teams. Årsmøtet vil i tillegg bli direkte overført slik at alle medlemmer i AT Skog også kan følge møtet underveis eller se det i opptak senere.

Valguke i april

I perioden 2.-7. april, vil medlemmene ha anledning til å stemme over sin utsending digitalt. Videre vil medlemmene få anledning til å stemme over behandling av forslag om vedtektsendringer.

Se årsmøtesakene her: Min side

Les mer medlemsinfo: Våren 2024

Skrevet av Stine Solbakken
05/03/2024