Astrid har stor nytte av sin lille skog

– Fordelen med at eiendommen ikke er større enn 200 mål, er at jeg er kjent i hele skogen, sier Astrid.

Selv med en liten eiendom, får hun mye ut av den. I høst har hun hatt en hogst samtidig med to naboer. Et slikt samarbeid har mange fordeler.

Stordriftstillegg

Der flere skogeiere får utført hogst i samme område, gir AT Skog et tillegg i tømmerprisen. Hver skogeier må hogge minst 600 kubikk (se fakta nederst i saken). Astrid fikk felt 640 kubikk.

– Før skogsmaskinene begynte, tok jeg forhåndsryddingen selv, sier skogeieren i Skien, som dermed gjorde området maskinen skulle inn i, lettere tilgjengelig uten mye småtrær.

Ser effekten av rydding

– Jeg kjøpte meg ryddesag for noen år siden og så på You Tube hvordan jeg skulle utføre ungskogpleie. Jeg hadde ikke planer om å gjøre så mye selv, som jeg nå gjør.

– Å rydde skogen selv er nyttig og trivelig. Feltet jeg ryddet i fjor, ser jeg allerede at trærne har kommet seg.

– Skogbruksplanen er veldig fin. Der ser jeg hva jeg bør gjøre i skogen og når det bør gjøres, sier Astrid, som har sin daglige jobb som administrasjonsleder i investeringsselskapet Borgestad ASA.

Veksten er god i området hun eier skog. Hun planlegger en hogst cirka hvert femte år. Dermed får hun penger fra tømmersalget til å plante ny skog, rydde ungskog og utføre tynning.

Oppgraderer skogsvei

– Skogfondskontoen er genial. Å sette av penger der fra tømmeroppgjøret, gjør at jeg kan investere i skogen, og til og med lønne meg selv for de timene jeg jobber.

– Hogsten i høst ble satt i gang for å finansiere min andel av oppgradering av felles skogsbilvei. Jeg sitter i styret i veiforeningen og vi har 5 kilometer skogsbilvei som skal vedlikeholdes.

– I år har vi oppgradert cirka halve traseen og får statstilskudd til oppgraderingen, sier Astrid.

Nytt tak

Hun vil få et lite overskudd fra hogsten etter innbetaling til forbedring av veien og avsetning på skogfond.

– Jeg skal legge nytt tak på en liten hytte vi har på eiendommen. Det høres kanskje merkelig ut, men jeg kjenner på en glede når jeg kjører innover på skogsveien på vei til eiendommen min.

– Det er nok følelsen av å skape en verdi, som er nyttig for skogen og miljøet. I tillegg ivaretar jeg skogen som har vært i familien i mange år. Og så er det veldig fint her, da, smiler Astrid.

Hun overtok skogen etter faren i 2004.

– Faren min var en av ti søsken. Den gangen var det bare sønnene som fikk arve skog. Jeg fikk heldigvis overta skogen og føler en dobbel glede over at jeg kan nyte den til tur, jakt og forvalte den, sier Astrid Fjeld.

FAKTA

Stordriftstillegg i AT Skog

Kategori 1: 1500 m³ (nabosamarbeid med 600 m³/deltager) gir et tillegg på 10 kr/m³.

Kategori 2: 3000 m³ eller mer (nabosamarbeid med minst 1000 m³/ deltaker) gir et tillegg på 15 kr/m³. Tillegget gis etter avtale med skogbruksleder i forbindelse med kontraktsinngåelse og gjelder til oppdraget er utført.

Tillegget gjelder for alt innmålt volum på en kontrakt med unntak av vraksortiment, ved til eget bruk og eventuelt andre sortiment, som ikke prisberegnes.

Stordriftstillegget gis også dersom flere skogeiere på samme skogsbilvei slår seg sammen.

Les mer: Medlemskap og eierfordeler

Skrevet av Stine Solbakken
04/11/2020