Tøgers oppskrift på verdi og kvalitet

– Skogen må pleies for å få en god produksjon og kvalitet, akkurat som i landbruk og hage, sier Tøger Skolem.

Han er en av entreprenørene som utfører skogkultur for AT Skog.

– Skogkultur er et bra og beskrivende ord. Vi kultiverer skogen. Å plante og pleie skog er viktig for best mulig vekst og verdi. En produktiv skog er et godt miljøtiltak i det grønne skiftet.

Oppslagsbilde: Skogsarbeider Hubert Kondrak (til v) og skogkulturentreprenør Tøger Skolem i Frem Skog.

Oppdragsmengden øker

– Folk flest vet ikke hva skogkultur innebærer. Når jeg forklarer hva jeg jobber med, synes folk det er interessant og artig.

Tøger er sertifisert arborist, som betyr at han kan utføre felling og beskjæring av trær. Han har etablert firmaet Frem Skog, der han har sju ansatte.

– I plantesesongen er vi flere. Jeg utvider stadig staben, for det er litt mer å gjøre for hvert år, sier Tøger.

Setter bort jobben

– Det finnes noen skogeiere som utfører skogkultur selv, men de aller fleste setter bort jobben til oss. AT Skog planter mer, selger mer planter og rydder mer skog. Da er det godt at vi har flinke entreprenører som kan ta oppdragene, sier skogkulturansvarlig Pål Hekkli i AT Skog.

Godt nettverk

– Rekruttering til skogsarbeid er krevende. Jeg har et stort kontaktnett og har lykkes med å få dyktige ansatte fra Polen og Ukraina.

– Skogeierne forventer et godt resultat og faglig god kvalitet på arbeidet. Derfor må vi satse på arbeidskraft som holder ut med hard jobbing, krevende terreng og varierende værforhold, forklarer Tøger.

Bestill i god tid

For å levere en best mulig tjeneste, oppfordrer han skogeierne til å bestille skogkultur i god tid.

– Det er viktig for planleggingen i AT Skog og for oss entreprenører at vi får inn oppdragene så tidlig på året som mulig.

– Da kan vi planlegge en god sesong ut fra geografi og tilgjengelige tilskuddsmidler. Det blir også mer rasjonell drift og god arbeidskraft med kontinuitet i driften. På sikt er det skogeieren som tjener på dette, oppsummerer Tøger.

Ungskogpleie hele året

Ungskogpleie kan utføres hele året, så lenge snødybden ikke passerer 20 til 25 cm.

– Noen bestand skal tas før løvet kommer, men ellers kan ungskogpleie gjennomføres uavhengig av årstid. De siste årene har vi klart å utføre oppdrag gjennom hele vinteren i kystnære strøk.

– Jeg jobber det jeg kan for å få til en helårs virksomhet, for det betyr igjen mer profesjonelle i arbeid. Du får ikke de beste til å jobbe en måned nå og da, avslutter Tøger Skolem.

Lukasz Szadkowski har jobbet mange år i svenske skoger før han begynte i Frem Skog.

Kontaktinfo til skogkultur

Vestland: knut.eknes@atskog.no
Agder: gunnar.evja@atskog.no
Telemark: pal.hekkli@atskog.no

Skrevet av Stine Solbakken
16/10/2020