AT Skog bistår entreprenørene

Da koronapandemien rammet globalt, påvirket dette markedet for tømmer.

For enkelte skogsmaskinentreprenører førte dette til produksjonsstopp.

Selv om myndighetene har lempet på permisjonsreglene og bankene i denne situasjonen er velvillig til å utsette innbetaling av avdrag, er det regninger som forfaller selv når produksjonen står.

AT Skog har samarbeidsavtaler med en rekke entreprenører som kjører på oppdrag for oss.

For å bistå entreprenører som nå opplever en vanskelig økonomisk situasjon, tilbyr AT Skog hjelp gjennom et lån til dekning av driftskostnader. Entreprenørfirma som AT Skog har samarbeidsavtale med, kan søke om likviditetslån.

– Per i dag har vi mottatt den første søknaden om slikt lån og penger er allerede utbetalt til en av våre entreprenører, sier markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra i AT Skog.

– Opplever noen av våre entreprenører økonomiske utfordringer søm følge av koronapandemien, ønsker AT Skog kontakt for å finne løsninger.

Skrevet av Stine Solbakken
09/06/2020