Brannvesenet skjerper totalforbudet

Brannsjefene i Telemark har innskjerpet totalforbudet mot all bruk av åpen ild, som ble innført 2. juli. Brannsjefene melder dette i sin siste melding: 

Fra og med fredag 13.07.2018 klokken 08.00 er brannsjefene av den oppfatning at det vil være uaktsomt å drive hogst.

Dette gjelder inntil ny vurdering gjøres etter nedbør av betydning.

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift.

Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann. Det varme og tørre været, som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid, har ført til stor fare for brann i gress og annen vegetasjon.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

Her ser du meldingen i sin helhet: Vedtak om forbud mot bruk av all åpen ild

 

Skrevet av Stine Solbakken
14/07/2018