AT Skog kjøper heltrevirke i Agder

AT Skog oppfordrer skogeiere i utvalgte kommuner i Agder til levering av heltrevirke.

Det er stort behov for rydding av veikanter og jordekanter i Agder. Til dette formålet er levering av heltre en god løsning.

Med greiner og topp

Høye energipriser gjør at etterspørselen etter skogsflis til flisfyrte fjernvarmeanlegg i Norge og på kontinentet er økende. AT Skog har etterspørsel etter mer volum enn det vi har tilgjengelig som ordinært rundtømmer.

Heltre er virke som leveres ved bilvei/velteplass med greiner og topp. Fordelen med å levere heltre framfor stammevirke, er at volumet på leveransen øker med 25-30 % – et volum som ellers blir liggende igjen i skogen.

Effektiv rydding

Levering av heltrevirke er godt egnet i områder som skal ryddes og hvor det er mange trær med relativt små dimensjoner. Ved hogst av veikanter og jordekanter, vil skogeier da samtidig få fjernet kvist på jordet eller i veien etter hogst.

Hogst av heltrevirke på barmark forutsetter at skogeier har tilgang på tømmerhenger for å unngå innblanding av sand, jord og stein i virket. På vinterstid kan heltrevirket slepekjøres med traktor/vinsj og legges opp i haug med tømmerklo på traktoren.

Tørking i 1 – 2 måneder

Heltrevirke bør ligge lagret på velteplass for tørking minst 1 – 2 måneder (sommer) før det blir fliset opp. Dersom virket inneholder nåltrær, må det lagres til nålene blir brune og drysser av før det kan hogges til flis.

I løpet av høst og vinter kommer AT Skog, i samarbeid med vår flisentreprenør, til å lage kjøreruter for å flise opp og transportere ut heltrevirke som er meldt inn fra skogeierne.

Verdiberegning

Heltrevirke blir avregnet og betalt pr fastkubikkmeter (fm³). Grunnlag for verdiberegning er innkjørt volum i løskubikkmeter (lm³) målt av flisbil med en omregningsfaktor på 2,5.

Minimumslevering er 40 fm³ = 100 lm³ skogsflis.

For å beregne volum i en normal heltrehaug, bruker skogeier formelen (høyde*bredde*lengde * 0,2). Da får du et cirkavolum i fm³.

Pris til skogeier på heltrevirke vil variere i forhold til avstand fra kai. AT Skog innfører dette som et prøveprosjekt.

Følgende kommuner er med på prøveordningen:

Heltrevirke skal meldes inn på Min side på samme måte som for ordinære tømmerleveringer før hogsten igangsettes.

Krav til velteplass og framlegging av virke: Leveringsvilkår

Skrevet av Stine Solbakken
13/06/2022